Till startsidan
Start / Politik & demokrati / Samverkan / Svensk Luftambulans

Svensk Luftambulans

Med hjälp av ambulanshelikopter och akutläkarbil bedriver Svensk Luftambulans avancerad akutsjukvård och intensivvård utanför sjukhus, samt genomför intensivvårdstransporter av patienter mellan sjukhus.

Helikoptern med läkare och sjuksköterska kan snabbt nå personer med livshotande sjukdomar eller skador. Patienten kan sedan vårdas både på hämtningsplatsen och under transport till rätt vårdnivå. Genom detta ökar patientsäkerheten och fler liv kan räddas.

Akutsjukvård på hög nivå

Genom samverkan med sjukhusets specialistvård optimeras vårdkedjan så att patienten snabbt får bästa möjliga vård. Ambulanshelikoptern är också ett värdefullt komplement till vägambulanssjukvården.

Medarbetarna har hög kompetens såväl inom prehospital akutsjukvård och intensivvård som flygoperativt och tekniskt. Verksamheten bedrivs med höga krav på säkerhet, kvalitet och tillgänglighet.

Kommunalförbund med sex medlemmar

Svensk Luftambulans är ett kommunalförbund som från början bildades av landstingen i Dalarna och Värmland för att gemensamt bedriva ambulanshelikopterverksamhet.

Idag har kommunalförbundet sex medlemmar: Region Värmland, Region Dalarna, Region Västerbotten, Region Norrbotten, Region Uppsala och Västra Götalandsregionen. Medlemsregionerna finns representerade i kommunalförbundets direktion med tolv ledamöter och tolv ersättare.

Svensk Luftambulans sköter den operativa driften av ambulanshelikopter, i regionerna Värmland, Dalarna, Västerbotten och Norrbotten.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?