Start / Resor & trafik / Parkering för besökare och personal

Parkering för besökare och personal

I anslutning till Region Värmlands fastigheter och lokaler finns ett antal parkeringsplatser där besökare och personal kan parkera. Här får du reda på var du kan parkera, hur du betalar och vilka parkeringsavgifter som gäller för respektive område.

Nytt parkeringssystem från och med 1 september vid Centralsjukhuset Karlstad

Den 1 september 2021 började ett nytt parkeringssystemet, Apcoa Park&Go, införas i etapper vid Centralsjukhuset Karlstad. Samma dag öppnade det nya parkeringshuset med 375 platser.

Mer om det nya parkeringssystemet hittar du nedan i det utfällbara fältet Centralsjukhuset Karlstad.

Var också beredd på att det från och med hösten 2021 är stökigt utanför sjukhusets huvudentré. En vårdbyggnad håller på att uppföras på del av nuvarande parkering vilket bland annat innebär att flera vägar och stråk för cyklister och gående måste ledas om.

Använd gärna Klarälvsentrén på sjukhusets norra sida när du besöker oss. I anslutning till Klarälvsentrén finns parkeringsplatser och busshållplats och inne i entréhallen finner du reception och kafeteria.


Parkera som besökare

Betalsätt och avgift

Som besökare vid Sjukhuset Arvika använder du p-skiva när du parkerar. P-skiva finns att hämta vid kundservice inne på sjukhuset. Om du redan har en p-skiva så gäller den. P-skiva gäller alla dagar under veckan mellan klockan 08.00 till 17.00, övrig tid gäller fri parkering. Parkeringstid max 3 timmar.

Om besöket förväntas pågå längre än tre timmar kan du ta kontakt med den verksamheten du ska besöka för att få ett tillfälligt och datumbegränsat tillstånd skickat till dig. Du kan också hämta ut tillståndet hos kundservice på sjukhuset i anslutning till ditt besök.

Instruktion för p-skiva

  1. Ställ pilen på p-skivan på det klockslag som du parkerar bilen, avrundat till närmast följande hel- eller halvtimme.
  2. Om du parkerar före klockan 08.00 ställer du skivan på klockan 8.
  3. P-skivan placeras innanför vindrutan, lätt avläsbar utifrån.

Parkera som personal

Personalparkeringar finns på västra och östra sidan av sjukhuset, samt i anslutning till leasingbilsparkeringen och är markerade med Personal.

Betalsätt och avgift

Parkeringstillstånd gäller vid samtliga personalparkeringar året om, dessa tillstånd finns att hämta hos kundservice. Observera att detta gäller samtlig personal oavsett om du är fast anställd, vikarie eller inhyrd.

Tidsbegränsade parkeringstillstånd för personalparkeringen finns för till exempel hyrläkare, entreprenörer och personal som vanligtvis arbetar vid annan fysisk arbetsplats inom regionen. Parkeringstillståndet hämtas hos kundservice.

Parkera med regionens leasingfordon

Om du som anställd besöker Sjukhuset Arvika med regionens leasingfordon, som är märkt med regionens avtalade fordonsleverantörs logga som förnärvarande är AVIS, sker parkering endast på personalparkering.

Parkera med regionens elbilar

För att ladda regionens elbilar vid sjukhusets laddplatser krävs att fordonet är märkt med regionens avtalade fordonsleverantörs logga som förnärvarande är AVIS. Laddning av privata fordon eller privatleasade fordon är inte tillåten. Laddning är endast tillåten för regionens fordon.

Parkera som besökare

Betalsätt och avgift

Som besökare vid Sjukhuset Torsby behöver du använda en p-skiva när du parkerar. P-skiva finns att hämta i sjukhusets reception. Om du redan har en p-skiva så gäller den. P-skiva gäller vardagar mellan klockan 08.00 och 17.00 på anvisad parkering, övrig tid gäller fri parkering. Parkeringstid max 3 timmar.

Instruktion för p-skiva

  1. Ställ pilen på p-skivan på det klockslag som du parkerar bilen, avrundat till närmast följande hel- eller halvtimme.
  2. Om du parkerar före klockan 8 ställer du skivan på klockan 8.
  3. P-skivan placeras innanför vindrutan, lätt avläsbar utifrån.

Parkera som personal

Personalparkering finns på norra sidan av sjukhuset och är markerad med Personal.

Betalsätt och avgift

Du som arbetar vid Sjukhuset Torsby betalar ingen parkeringsavgift. Det enda du behöver tänka på är att ha ett giltigt parkeringstillstånd väl synligt i framrutan. För att skaffa parkeringstillstånd tar du kontakt med din närmsta chef.

Besöka kollega på Sjukhuset Torsby

Om du som anställd inom Region Värmland är på besök, för exempelvis ett möte på Sjukhuset Torsby, och reser med någon av regionens elbilar parkerar du vid ställverket på norra sidan av sjukhuset. Om du reser med annan regionbil kan du parkera på personalparkeringen. Då behöver du ett tillfälligt parkeringstillstånd som kan hämtas på sjukhuschefens kansli, plan 2.

Parkera som besökare

Parkeringens första rad (till vänster när du kör mot Regionens hus) och parkeringsplatserna mot Mariebergshallen är för besökare.

Betalsätt och parkeringsavgift

När du parkerat meddelar du den parkerade bilens registreringsnummer i receptionen i Regionens hus. Parkering är avgiftsfri.

Parkeringens första rad (till vänster när du kör mot Regionens hus) är för besökare, den andra raden är för leasingbilar. Återstående del av parkeringen går att använda för dig som är anställd och arbetar i Regionens hus.

Parkera som personal

Betalsätt och parkeringsavgift

För att parkera som anställd vid Regionens hus krävs ett parkeringstillstånd. Det är endast parkeringstillstånd utfärdade av Region Värmland som är giltiga. Miljöbilstillstånd gäller ej. Kom ihåg att ha ditt parkeringstillstånd väl synligt i bilen. Om det blir fullt på personalparkeringen tillämpas kösystem.

Kostnaden anpassas efter din anställningsgrad:

  • Arbetar du heltid är kostnaden 150 kronor per månad.
  • Om du arbetar halvtid är kostnaden 75 kronor per månad.

Parkeringstillståndet betalas via ett löneavdrag per månad. Om du inte längre har behov av ett parkeringstillstånd kontaktar du receptionen i Regionens hus. Löneavdraget avslutas sista dagen i den månad uppsägningen inkommer.

Har du frågor om parkeringstillstånd?

Skicka ett mejl till receptionen.regionenshus@regionvarmland.se eller ring 010-831 43 52.

Ansök om parkeringstillstånd

Ifylld ansökan lämnas till Regionens hus reception.

Ansökningsblankett parkeringstillstånd (word). Word, 23 kB.

Bevakning av parkeringen

Q-park ansvarar för bevakning av parkeringen.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Till toppen