Till startsidan
Start / Utveckling & tillväxt / Hållbara Värmland / Region Värmland och Grums kommun till FN
Ikoner för FN:s Agenda 2030-mål.

FN:s Agenda 2030 innehåller 17 globala mål för hållbar utveckling som ska uppnås till år 2030.

Representanter från Region Värmland och Grums kommun till FN

Region Värmland och Grums kommun har valts ut att delta i regeringens svenska delegation på FN-mötet om Agenda 2030 i New York i juli.
– Det är ett stort erkännande och en fin möjlighet för oss att sätta Värmland på hållbarhetskartan, säger Erik Evestam (C), ordförande i regionala utvecklingsnämnden.

Varje år följer FN upp arbetet med Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling på det som kallas ”High-Level Political Forum”. Årets möte äger rum den 10–19 juli i New York. Rebecka Hallén Jorquera, enhetschef på Region Värmland, och Erica Andrén, kommundirektör i Grums kommun, har bjudits in att delta i den svenska delegationen.

Ett resultat från projektet Hållbara Värmland

Region Värmlands projekt Hållbara Värmland var en del av regeringsuppdraget Vägar till hållbar utveckling 2020–2023.

Ett av de främsta resultaten från projektet är en ny modell för hållbarhetsstyrning. Modellen gör det enklare att visualisera och bryta ner övergripande styrdokument, till exempel Agenda 2030 eller Värmlandsstrategin, i konkreta planer. Modellen skapar en röd tråd och visar hur arbetet inom de tre hållbarhetsdimensionerna – miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet – rör sig framåt från ett nuläge till ett önskat läge.

Grums kommun var pilotkommun under 2022 för att testa och utveckla modellen för hållbarhetsstyrning. De använde modellen för att översätta globala och regionala mål till en lokal, kommunal nivå.

– Modellen har gett oss en struktur för att arbeta med hållbarhet. Vi har fått en tydligare bild av var vi befinner oss och vart vi vill nå. Nu har vi en bra grund för att hållbarhetssäkra vårt fortsatta arbete i kommunens verksamheter, näringslivet och civilsamhället, säger Malin Hagström (S), kommunstyrelsens ordförande, Grums kommun.

Bidrar med praktiskt exempel

Sveriges kommuner och regioner, SKR, nominerade Region Värmland och Grums kommun till den svenska delegationen med motiveringen att det är intressant att lyfta praktiska exempel på styrning kopplat till Agenda 2030-målen.

– Det är särskilt roligt att Värmland får vara med och representera i delegationen med vårt arbete som är en del av det regionala utvecklingsansvaret. Vi får en chans att marknadsföra Värmland som en attraktiv region för att driva hållbarhetsarbete och locka hit viktig kompetens och nya företagsetableringar, säger Eleonore Åkerlund, regional utvecklingsdirektör.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?