Till startsidan
Start / Utveckling & tillväxt / Hållbara Värmland

Hållbara Värmland

Vi arbetar för att Värmland ska vara en livskraftig och attraktiv region, nu och i framtiden. För att lyckas behövs den samlade kraften från hela Värmland.

Region Värmlands projekt Hållbara Värmland är en del av regeringsuppdraget Vägar till hållbar utveckling som Tillväxtverket driver 2020–2023.

Syftet med projektet är att öka Värmlands samlade kapacitet och möjlighet att genomföra hållbart regionalt utvecklingsarbete. Arbetet utgår från Värmlandsstrategin och Agenda 2030 med hållbarhetens tre dimensioner: miljömässig-, social- och ekonomisk hållbarhet. Alla tre perspektiven är lika viktiga och ömsesidigt beroende av varandra.

Våra utmaningar

Värmlands arbetsmarknad är könssegregerad och många arbetsgivare har svårt att rekrytera. För att utvecklas, öka innovationskraften och undvika kompetensbrist måste arbetsgivare och branscher tänka nytt och bredda rekryteringsbasen.

Dessutom behöver våra landsbygder, städer och länets olika delar samarbeta, komplettera och stärka varandra.

Vi behöver också öka den gemensamma kunskapen om och förståelse av hur vi påverkar ekosystemets villkor och hur vi hanterar klimat- och energiutmaningen.

För att skapa hållbar utveckling behöver vi i Värmland med andra ord använda våra samlade resurser smartare och mer effektivt.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Till toppen