Till startsidan

Gränsarbetare

En gränsarbetare är en anställd eller egenföretagare som arbetar i en stat och är bosatt i en annan dit arbetaren som regel återvänder dagligen eller åtminstone en gång i veckan.

En arbetare har rätt till nödvändig och planerad vård till vanlig vårdavgift i både bosättnings- och arbetslandet. Försäkringskassan faktureras den resterande vårdkostnaden tillsammans med giltiga intyg och underlag.

En gränsarbetare bosatt i något av de övriga nordiska länderna och arbetar i Sverige, ska uppvisa id-handling och lämna fullständig adress i hemlandet. En gränsarbetare bosatt inom EU/EES eller Schweiz och arbetar i Sverige ska uppvisa intyget Intyg om rätt till vårdförmåner i Sverige för personer bosatta i annat EU/EES-land eller Schweiz (pdf) Pdf, 247 kB..

En pensionerad gränsarbetare kan uppvisa intyg S3 (pdf) Pdf, 441 kB. för att styrka finansiering av planerad vård.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?