Till startsidan

Läkarintyg

Regionen kan få en begäran från en institution i ett annat EU/EES-land eller Schweiz om att utfärda läkarintyg. Försäkringskassan ska faktureras kostnaden för att utfärda intyget det vill säga enligt timtaxa.

Kopia på begäran om läkarintyget ska skickas i ett förslutet kuvert till enheten för enheten för ekonomiservice, Regionens hus.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats

Till toppen