Till startsidan
Start / Utbildning och kompetensutveckling / Patient- och närståendeutbildning / Utbildningar för patient och närstående

Utbildningar för patient och närstående

Region Värmland genomför kontinuerligt Patient- och närståendeutbildningar i grupp enligt lära och bemästra.

I patient- och närståendeutbildningsmetoden Lära och bemästra har de deltagande patienterna eller närstående ett stort inflytande på vad utbildningen ska innehålla. Du som är intresserad av en utbildning, kontakta din mottagning för information om vad som är på gång.

Bipolär sjukdom
Kurs: Att leva med Bipolär sjukdom
Anordnas av Vuxenpsykiatriska öppenvårdsmottagningen i Arvika i samarbete med Sjukhusbiblioteket.
Utbildningstillfällen: våren 2018, höst och vår 2017.
Kurs: Att leva med Bipolär sårbarhet
Anordnas av Vuxenpsykiatriska öppenvårdsmottagningen i Karlstad i samarbete med Sjukhusbiblioteket.
Utbildningstillfällen: 2016

Förvärvad hjärnskada
Kurs: Att leva med förvärvad hjärnskada
Anordnas av Psykologenheten och Neurologmottagningen.
Utbildningstillfällen: våren 2018, hösten 2017

Granulomatös polyangit/Wegener
Kurs: Att leva med granulomatös polyangit/Wegener
Anordnas av Reumatologimottagningen, Medicinkliniken i samarbete med Sjukhusbiblioteket.
Utbildningstillfällen: hösten 2017, återträff 2018.

Hjärntumör
Kurs: Att leva med hjärntumör
Anordnas av Neurologi- och rehabiliteringsmottagningen i samarbete med Sjukhusbiblioteket
Utbildningstillfällen: våren 2018, höst och vår 2017

MS
Kurs: Familjer som lever med MS
Anordnas av Neurologi- och rehabiliteringsmottagningen
Utbildningstillfällen: våren 2017

MS och fatigue
Kurs: Att leva med MS och fatigue
Anordnas av Neurologi- och rehabiliteringsmottagningen och Rehabiliteringsenheten
Utbildningstillfällen: hösten 2017
Kurs: Att leva med Fatigue vid MS
Anordnas av Neurologi och rehabiliteringskliniken i samarbete med Sjukhusbiblioteket
Utbildningstillfällen: 2016

Myelom
Kurs: Att leva med myelom
Anordnas av Hematologimottagningen
Utbildningstillfällen: våren 2018, hösten 2017

Njursvikt
Kurs: I väntan på njurtransplantation
Anordnas av Njurmedicinkliniken, Centralsjukhuset i samarbete med Sjukhusbiblioteket
Utbildningstillfällen: våren 2017

Parkinson
Kurs: Att leva med Parkinson
Anordnas av Neurologi- och rehabiliteringsmottagningen och Rehabiliteringsenheten i samarbete med Sjukhusbiblioteket
Utbildningstillfällen: våren 2018, vår och höst 2017, vår och höst 2016.

Prostatacancer
Kurs: Att leva med prostatacancer
Anordnas av Strålbehandlingsenheten, Onkologkliniken i samarbete med Sjukhusbiblioteket
Utbildningstillfällen: våren 2017, 2016

Retts syndrom
Kurs: Att leva med Retts syndrom
Anordnas av Vuxenhabiliteringen i samarbete med Sjukhusbiblioteket
Utbildningstillfällen: hösten -2017

Systemisk lupus Erythematosus SLE
Kurs: Att leva med systemisk lupus erythematosus SLE
Anordnas av reumatologenmottagningen i samarbete med Sjukhusbiblioteket
Utbildningstillfällen: höst och vår 2017, återträff 2018.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats

Till toppen