Till startsidan
Till startsidan

1.1 Handbokens syfte

Bakgrund

Region Värmland och kommunerna i Värmland samverkar i en gemensam nämnd, Hjälpmedelsnämnden i Värmland. Nämnden ska enligt "Avtal om samverkan i gemensam hjälpmedelsnämnd" verka för att länets invånare erbjuds en god hjälpmedelsförsörjning på lika villkor.
Syn-, hörsel- och ortopedtekniska hjälpmedel och medicinteknisk utrustning ingår inte i nämnden.

Handboken innehåller allmän information för hjälpmedelsverksamhet inom Hjälpmedelsnämndens ansvarsområde. 

Syfte

Ge information, vägledning och stöd om hjälpmedelsförsörjning och vad som gäller för hjälpmedelsverksamhet i Värmland.

Uppdatering

Handboken uppdateras kontinuerligt.

Förslag om uppdateringar av handboken kan lämnas till Hjälpmedelsservice hjalpmedelsservice.karlstad@regionvarmland.se eller via de samverkansformer som finns exempelvis ”Nätverket för hjälpmedelsfrågor i Värmland”, sortimentsgrupper.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats