Till startsidan

Blanketter och remisser

Underlag för remisser och olika typer av blanketter, till exempel ansökningsblanketter.

Remisser

Skicka via Cosmic eller post

Cosmic-användare skickar remiss till hjälpmedelsservice via e-remiss (undantag peruk).

Övriga användare använder remissblankett som skickas in via post, se information nedan. Postadress finns i respektive blankett.

Mallar

Använd remissmall utifrån det hjälpmedel som efterfrågas. Remissen ska inte riktas till specifik remissmottagare.

Blanketter

Ansök i god tid

Vid ansökan om nya eller ändrade licenser är handläggningstiden 10 arbetsdagar. Detta innebär att från det datum ansökan om licens inkommer till Hjälpmedelsservice kan det dröja upp till 10 arbetsdagar innan licensen är upprättad eller ändrad.

Blanketten för förskrivning av bidrag för hårersättning skrivs ut och skickas via post eller fax. Postadress finns i respektive blankett.

Retur/reklamation/påpekande Pdf, 238 kB. (används av våra kunder vid reklamation eller retur av hjälpmedel. Gäller också vid påpekande av fel på produkt, leverans eller dylikt).

OBS! Ta alltid kontakt, via telefon eller mejl, med Marie Stenström010-831 71 61 eller Åsa Lundmark010-831 71 47 vid uppstart av ärende

När det gäller retur/reklamation/påpekande avseende kognitiva hjälpmedel kontaktas Birgitta Bjerre 010-831 71 60

Förfrågan om rapporter

Denna blankett används när en verksamhet behöver hjälp av Hjälpmedelsservice med att ta fram rapporter innehållande statistik gällande hjälpmedel.

Standardrapporter

Det finns valbara standardrapporter och dessa rapporter går snabbast att ta fram.

Handläggningstid för standardrapporter är inom 10 arbetsdagar från det datum förfrågan inkommer till Hjälpmedelsservice.

Övriga rapporter

När en verksamhet efterfrågar ett underlag som skiljer sig från standardrapporterna behöver förfrågningsunderlaget specificera syftet med rapporten och vilken information rapporten ska innehålla.

Handläggningstid för dessa rapporter är inom 20 arbetsdagar från det datum förfrågan inkommit till Hjälpmedelsservice.


Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?