Till startsidan

Bassortiment

Här hittar du olika lathundar som beskriver Värmlands bassortiment. Sidan är uppbyggd enligt samma struktur som riktlinjerna för förskrivning.

Bassortiment är en beteckning på de produkter som har upphandlats eller som sortimentsgruppen efter utvärdering rekommenderar. Produkter från beslutat bassortiment ska alltid väljas i första hand.

Här ser du vem på Hjälpmedelsservice som är ansvarig för respektive sortiment. Pdf, 86 kB.

Förskrivningar utöver bassortimentet kan endast göras då bassortimentet inte har den prestanda och funktionalitet som krävs utifrån den enskilde patientens behov.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats

Till toppen