Till startsidan

Bassortiment

Här hittar du olika lathundar som beskriver Värmlands bassortiment. Sidan är uppbyggd enligt samma struktur som riktlinjerna för förskrivning.

Bassortiment är en beteckning på de produkter som har upphandlats eller som sortimentsgruppen efter utvärdering rekommenderar. Produkter från beslutat bassortiment ska alltid väljas i första hand.

Lista över ansvariga för respektive sortiment (pdf). Pdf, 102 kB.

Förskrivningar utöver bassortimentet kan endast göras då bassortimentet inte har den prestanda och funktionalitet som krävs utifrån den enskilde patientens behov.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?