Till startsidan

Formgjuten sits

Patienter med sittproblematik av svår karaktär, där förskrivare inte hittar en tillfredställande lösning av hjälpmedel som finns att tillgå på marknaden.

De vanligaste problemområden som målgruppen har, kan vara:

  • Uttalade felställningar och/eller kontrakturer i bäcken, rygg samt höfter.
  • Svår tonusproblematik, till exempel spasticitet, växlande tonus eller låg tonus.
  • Uttalad instabilitet i bäcken/bål, till exempel hög amputation eller muskelsvaghet.
  • Återkommande problem med tryck/sårbildning samt smärta. Detta gäller i kombination med något av ovanstående.

Inför att skriva remiss

  • Innan remiss skickas till Remissgruppen ska “Checklista att tänka på inför ställningstagande om remiss för formgjuten sits” vara genomförd.
  • Den som skriver remissen ska ha god kännedom om patienten och den miljön hjälpmedlet används i. Remissen ska vara komplett ifylld och bilder ska bifogas.
  • Remissen skrivs i samverkan mellan förskrivare och övrig behandlande personal för att få en komplett funktionsanalys.
  • Vid behov kallas remittent via teams till Remissgruppen för att diskutera patientärendet.
  • Samtycke till informationsöverföring och bilddokumentation ska inhämtas av remittent från patient/företrädare.

Efter godkänd remiss

Förskrivare blir kontaktad av hjälpmedelskonsulent för tidsbokning. Patienten blir kallad till Sittmottagningen på Hjälpmedelsservice.

Problem med befintlig formgjuten sits

Ansvarig förskrivare tar kontakt med hjälpmedelskonsulent vid problem med befintlig formgjuten sits. Hjälpmedelskonsulent tar beslut om patienten ska kallas till Sittmottagningen för justering eller avgjutning för ny sits eller om andra insatser är aktuella.

Om patient har flera formgjutna sitsar förskrivna, ansvarar hjälpmedelskonsulent för att kontrollera med förskrivare vilka sitsar som behöver justering.

Tjänsteköp av tekniker från Hjälpmedelsservice

Det är möjligt att köpa tjänst av hjälpmedelstekniker på Hjälpmedelsservice för specialanpassning för montering av formgjuten sits. Det gäller både ny montering av formgjuten sits på chassi, eller justering av befintlig montering.

Om det är aktuellt med köp av tjänst, ska blankett gällande tjänsteköp skickas till ansvarig hjälpmedelskonsulent.

Dokumentation gällande specialanpassning, anvisning och riskbedömning görs i samråd av ansvarig förskrivare, hjälpmedelstekniker och vid behov hjälpmedelskonsulent. Hjälpmedelstekniker ansvarar för den tekniska dokumentationen.

Hjälpmedelsservice, Region Värmland är registrerade hos Läkemedelsverket som godkänd tillverkare av specialanpassningar.

Timpris för Hjälpmedelstekniker är 488 kr exklusive moms.

Tjänsteköp av tekniker från Hjälpmedelsservice (pdf) Word, 204 kB.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?