Till startsidan
Till startsidan

13. Författningar

Sjukvårdshuvudmännens skyldighet att tillhandahålla hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning regleras i Hälso- och sjukvårdslagen.

Lagar som specifikt reglerar medicintekniska produkter, hjälpmedelshantering, hjälpmedelsförskrivning samt specialanpassningar är:

  • SFS 2017:30 Hälso- och sjukvårdslagen (HSL)
  • SFS 2014:821 Patientlagen
  • HSLF-FS 2021:52 Socialstyrelsens föreskrifter om användning av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården
  • Förordning (EU) 2017/745 om medicintekniska produkter (MDR)
  • SFS 2021:600 Lag med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om medicintekniska produkter
  • SFS 2021:631 Förordning med kompletterande bestämmelse till EU:s förordning om medicintekniska produkter
  • HSLF-FS 2021:32 Läkemedelsverkets föreskrifter om kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om medicintekniska produkter
  • SFS 2016:1145 Lagen om offentlig upphandling

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats