Till startsidan
Till startsidan

3. Brukarmedverkan

Funktionsrätt Värmland har tillsammans med Region Värmland ett samverkansavtal vilket innebär att regionen ska samråda med funktionsrättförbunden i samband med väsentliga förändringar inom verksamheterna.

Inom Hjälpmedelsnämndens ansvarsområde innebär det att brukarna erbjuds vara representerade i de sortimentsgrupper som finns. Representanterna utses av Funktionsrätt Värmland.

I utredningar, övergripande policyarbete, framtagande av riktlinjer etc som berör hjälpmedelsområdet ska brukarperspektivet ingå som en naturlig del genom att brukarrepresentanter erbjuds att medverka aktivt i arbetet.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats