Till startsidan
Start / Vård och behandling / Hjälpmedel, habilitering och rehabilitering / Hjälpmedelsservice / Riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel barn och unga

05 36 03 Ståbarrar och ståstöd

Nivå:

5

Förskrivare:

Leg. arbetsterapeut
Leg. sjukgymnast/leg. fysioterapeut

Målgrupp:

Barn med funktionsnedsättning som medför svårigheter att bibehålla stående ställning.

Kriterier:

Aktivitetsbegränsning som innebär nedsatt förmåga till eget stående.

Mål med hjälpmedlet:

 • Förhindra utveckling av felställningar.
 • Normalisera muskeltonus.
 • Motverka smärta och eller cirkulationsrubbningar.
 • Underlätta ventilation.
 • Belastning av skelett och normalisering av skelett och leder.
 • Ökad social delaktighet samt möjliggörandet av olika dagliga aktiviteter.

Förskrivning av flera:

Grundprincipen är att endast en (1) likvärdig produkt kan förskrivas. Särskilda skäl/funktionella behov kan förekomma som motiverar avvikelser från denna princip.

Råd i förskrivningsprocessen

Bedömning

 • Vid bedömning av typ av ståstöd tas hänsyn till hur självständig barnet eller ungdomen är.
 • Tänk på i vilket syfte ståstödet ska användas. Ska barnet eller ungdomen stå på en plats eller ska brukaren även kunna förflytta sig självständigt med hjälpmedlet?
 • Viktigt att ta med i bedömningen är att ta hänsyn till hur mycket stöd som behövs vid ståendet; till exempel bålstöd, huvudstöd, bord, olika högt ryggstöd.
 • Ska hjälpmedlet användas tillsammans med ståskal?
 • I vilken miljö ska ståstödet användas? I förskolan eller skolan, hemmet?

Utprovning

 • Kontrollera att förflyttningen till och från hjälpmedlet kan ske på ett funktionellt och säkert sätt.
 • Fungerar ej manuell uppresning välj en modell som har elektrisk uppresningsfunktion.
 • Tänk på att knästödens utformning kan variera och vara avgörande för om barnet eller ungdomen kan stå i ståstödet.
 • Längd och vikt på brukaren.
 • Noggrann instruktion till den eller de som ska handha ståstödet om hur det ska användas och skötas.
 • Information om eventuella medicinska risker krävs också.
 • Tänk på att barnet eller ungdomen inte ska lämnas ensam i ståstödet.

Uppföljning

 • Viktigt med uppföljning om barnets eller ungdomens behov förändras vad gäller funktion och behov.
 • Kontinuerlig uppföljning, minst en gång per år. Oftare till en början.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats

Till toppen