Till startsidan
Start / Vård och behandling / Hjälpmedel, habilitering och rehabilitering / Hjälpmedelsservice / Riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel barn och unga

18 09 39 Modulära sittsystem

Nivå:

5

Förskrivare:

Leg.arbetsterapeut i samråd med barnhjälpmedelskonsulent
Leg.sjukgymnast/leg. fysioterapeut i samråd med barnhjälpmedelskonsulent

Målgrupp:

Barn med funktionsnedsättning med svår sittproblematik och därför har behov av ett individanpassat sittande.

Kriterier:

Aktivitetsbegränsningar som innebär stora svårigheter att bibehålla en funktionell sittställning, i förebyggande och/eller korrigerande syfte och där övrigt hjälpmedelssortiment inte är tillräckligt.

Mål med hjälpmedlet:

Möjliggöra ett funktionellt sittande.

Förskrivning av flera:

Grundprincipen är att endast en (1) likvärdig produkt kan förskrivas. Särskilda skäl/funktionella behov kan förekomma som motiverar avvikelser från denna princip.

Övrigt:

__________________________________________________________________________________________

Råd i förskrivningsprocessen

Bedömning

Behovsanalys ska alltid ligga till grund för förskrivning.

Vid svårare sittproblematik kan anmälan till Barn- och ungdomshabiliteringens sittkonsult göras. Se särskild rutin i VIDA.

Modulärt sittsystem består av en separat sittenhet som monteras på ett underrede. Förskrivs till barn och ungdomar med svårare sittproblematik där det finns ett stort behov av positionering i sittande och där arbetsstol eller komfortrullstol inte uppfyller behovet.

Det finns flera olika typer av underreden både för utomhus- och inomhusbruk samt med eller utan sitslyft.

Om behov finns av höj- och sänkbart underrede väljs manuell sitslyft i första hand. Underrede med elektrisk höj- och sänkfunktion kan förskrivas till barn och ungdomar där kroppsvikt i kombination med frekvent användning av sitslyften medför en alltför tung belastning för omgivningen. Elektrisk höj- och sänkfunktion kan också förskrivas till de barn och ungdomar som i och med denna funktion kan bli självständiga i sin förflyttning till och från stol samt för höjdjustering intill bord.

Sitsen till ett modulärt sittsystem har ofta möjlighet till att justera sittdjupet separat till höger respektive vänster ben. Vid benlängdsskillnad i underben kan det underlätta att välja delade fotplattor.  

Utprovning

Informera om att sittsystemet alltid skall vara låst när man reser sig eller sätter sig samt att det kan finnas risker vid förflyttning över nivåskillnader.

Tänk på att:

- det finns en tipprisk om man sträcker sig långt ut efter något när sittsystemet är i ett upphöjt läge

- informera om risker vid förflyttning över nivåskillnader.

- sittsystemet lätt kan tippa om fotplattan belastas vid i/urstigning då plattan inte är avsedd att stå på.

- sits och underrede har olika individnummer för registrering i hjälpmedelssystemet.

Det finns ett omfattande tillbehörsprogram till de olika sitsarna respektive underreden.  Se över kombinationsavtal om du använder tillbehör från annan firma. 

Vissa skruvar behöver med tiden skruvas åt då de tenderar att lossna lite, detta kan nätverket utföra själva.

Förskrivare ansvarar för att de skötsel- och bruksanvisningar som medföljer det modulära sittsystemet lämnas ut och gås igenom muntligt.

Uppföljning

Minst en gång per år, oftare i början och under barnets tillväxtperioder.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats