Till startsidan
Till startsidan
Start / Vård och behandling / Hjälpmedel, habilitering och rehabilitering / Hjälpmedelsservice / Riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel barn och unga

22 27 15 Kalendrar och tidtabeller

exl avancerade tids- och planeringshjälpmedel/programvara.

Nivå:

5

Förskrivare:

Leg. arbetsterapeut
Leg. logoped

Målgrupp:

Barn med kognitiva funktionsnedsättningar som innebär nedsatt organisations- och planeringsförmåga, tidsplaneringsförmåga, minnesförmåga och initiativförmåga.

Kriterier:

Aktivitetsbegränsningar som innebär stora svårigheter att planera, hantera och fullfölja vad de dagliga rutinerna kräver såsom att beräkna tid och göra upp planer för olika aktiviteter under dagen.

Mål med hjälpmedlet:

Möjliggöra ökad självständighet och delaktighet i vardagliga aktiviteter avseende tid, planering och
genomförande.

Förskrivning av flera:

Grundprincipen är att endast en (1) likvärdig produkt kan förskrivas. Särskilda skäl/funktionella behov kan förekomma som motiverar avvikelser från denna princip.

Övrigt:

Byte av standardbatterier bekostas av patienten.

____________________________________________________________________________________________

Råd i förskrivningsprocessen

Bedömning:

 • Bedöm barnet/ungdomens förmåga med fokus på perceptionsförmåga, språk- och symbolförståelse samt tidsplanering.
 • Hämta alltid in information från barnet/ungdomens omgivning med fokus på styrkor och svårigheter.
 • I vilken miljö ska hjälpmedelt användas?
 • Behöver personen ett visuellt eller auditivt hjälpmedel eller både och?
 • Behöver hjälpmedlet vara bärbart?
 • Behöver hjälpmedlet användas på flera ställen?
 • Vid behovsanalysen ovan görs ett val om egen tillverkning av schema/kalender eller om det behövs förskrivas ett hjälpmedel ur sortimentet nedan.

Utprovning:

 • Om bilder är aktuellt väljs de utifrån lämplighet för barnet. Se riktlinje för förskrivning av bilder i Riktlinje 22 90 03
 • Börja med en avgränsad aktivitet där barnet/ungdomen är motiverad.
 • Förskrivaren ansvarar för att nätverket/omgivningen får kunskap om hur hjälpmedelet ska implementeras i vardagen.
 • Viktigt att få omgivningen att förstå "tänket" kring kalender/schema
 • Inlärningsprocessen kan vara lång.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats