Till startsidan

Regional exportsamverkan Värmland

Vill du växa på internationella marknader? Regional Exportsamverkan Värmland hjälper ditt företag med kostnadsfri rådgivning, kontakter, utbildning och finansiering.

Regional exportsamverkan Värmland (RES) ger stöd till företag genom kunskap om marknader, lagstiftning och finansiering. Tillsammans med våra samarbetspartners erbjuder vi användbara utbildningar och kontaktytor för att företag ska kunna initiera eller vidareutveckla sin exportverksamhet. RES finns lokalt men ingår också i nationella och internationella nätverk.

RES utgörs av Almi (almi,se), Enterprise Europe Network (enterpriseeurope.se) , Svensk Exportkredit (SEK), Exportkreditnämnden (EKN) och Business Sweden som tillsammans arbetar för att bidra till ökad internationalisering. 

RES är ett regeringsinitiativ som samordnas av Region Värmland med stöd av Tillväxtverket.

Logotyper för aktörer inom regional exportsamverkan

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?