Start / Molkom / Våra utbildningar / Animation

Animation

Välkommen till en kreativ och digital miljö där 2D och 3D förenas. Här möter du likasinnade deltagare och personal med passion för animation.

För dig som vill bli animatör

Animation är en ettårig grundutbildning för dig som vill bli animatör. Inga förkunskaper inom animation behövs, du lär dig animation hos oss.

Målet är att ge dig verktygen för ett yrkesliv som animatör eller förbereda dig för fortsatta studier inom animationsområdet, både i Sverige och internationellt.

Utbildningens fokus ligger på modern digital animation där vi drar lärdom av traditionella principer och metoder för att på bästa sätt lära sig animation från grunden. Med utgångspunkt i animationens grundprinciper får du bland annat göra övningar som omfattar fysik, friktion, och volym. Vi lär ut detta genom 2D-animation, 3D-animation och en kombination, ibland kallad 2.5D.

Utbildningens innehåll

Kursen pågår under 39 veckor

 • 2D- och 3D-animation
 • Animationens 12 grundprinciper
 • Karaktärsdesign
 • Karaktärsanimation
 • Färgteori
 • Skådespeleri
 • 3D-modellering
 • Skissteknik
 • Storyboard och Animatic
 • Animationshistoria
 • Projektarbete

Bo på skolan

Du har möjlighet att bo på internat när du studerar på Molkoms folkhögskola. På internatet blandas människor med skiftande bakgrund och erfarenheter, vilket bidrar till viktig personlig utveckling och gemenskap.

Utbildningsort: Molkom

Längd: 1 år

Kurstyp: Särskild kurs

Studietakt: 100 procent

Start: augusti 2023

Sista ansökningsdag: 15 maj 2023

Antagningsprov: Antagningsdag

Studiestödsnivå, CSN: Eftergymnasial

Internat: Ja

Kurstid 39 veckor

Digital 2D och 3D-animation. Du arbetar mestadels i Blender där 2D och 3D kan kombineras på ett effektivt sätt, som ibland kallas för 2.5D. i Blender kan du genomföra hela processen i animation – från storyboard till färdig film.

Animationens olika principer. Du genomför olika övningar där du tillämpar de olika grundprinciper som finns inom animation. Detta genomförs med olika övningar i både 2D och 3D.

Karaktärsdesign och Karaktärsanimation. Övningar hur du skapar en karaktär anpassad för att animeras genom att få den att gå, springa, lyfta, hoppa och utrycka känslor. Du får enstaka lektioner i skådespeleri för att se nyttan i att använda sig själv som referens och få insikt av vad skådespeleri är inom animation.

VFX i 2D och 3D. Du får lära dig att animera hur bl.a. vatten, rök och eld fungerar och beter sig.

3D-modellering och skulptering. Du får viktiga kunskaper i hur du skapar och modifierar 3D-objekt samt orientering i 3D-miljö. Du får lära dig att både modellera och skulptera och vad skillnaden är.

Grundläggande undervisning i färgteori – vad färg är, hur det påverkar oss och hur färg används i animerad film. Du får en insikt i hur du kan använda färg effektivt och hur du med färg kan kontrollera hur animation upplevs.

Traditionella inslag som t.ex. skissteknik, kolskissning och kroki.

Storyboard, Animatic och hur en animation planeras och förbereds. Initialt helt i 2D, men även hur 3D effektivt kan användas för att arbeta med bildutsnitt och arbete med kamera. Du får också grundläggande undervisning i storytelling.

Teoretisk undervisning i animationshistoria om hur animation och animerad film har utvecklats estetiskt och tekniskt. Du kommer kunna identifiera trender som kommit och gått, och få lättare att analysera framtiden.

Ett gruppsamarbete med Skådespelarlinjen, där du tillsammans med en klasskamrat gör en film mellan 30 sekunder och 1 minut. Skådespelarna agerar som röstskådespelare samt underlag för referenser.

Längre projekt under våren där du väljer om du till exempel vill animera en kortfilm, hitta samarbete med skolans andra kurser, fokusera på att utveckla ett särskilt område eller gå ut på praktik.

Fysisk aktivitet i samarbete med Hälsotränarna, för att kompensera hundratals timmar av stillasittande. Du blir piggare, starkare och mår bättre. All form av rörelse påverkar din kropp positivt – oavsett om det är vardagsmotion, konditionsträning eller styrketräning.

Molkoms folkhögskola och Arts University Bournemouth i Storbritannien har ett samarbete som innebär att efter ett års studier hos oss kan du ansöka direkt till Animation Production. AUB är ett modernt universitet med bra kommunikationer till London, som är mindre än två timmar bort. Skolan är en av Storbritanniens mest ansedda och högst rankade konsthögskolor.

Animation Production är en bred tre-årig utbildning som har tät kontakt med branschen och utbildningen anpassas löpande utifrån aktuella branschkrav. Det finns ett stort fokus på samarbete med andra konstnärliga utbildningar på skolan bland annat film, skådespeleri, musik och mycket annat.

Skolbyggnad - Arts University Bournemouth.

Fördelar med skolornas samarbete

 • Molkoms folkhögskola och Arts University Bournemouth i Storbritannien har ett samarbete som innebär att efter ett års studier hos oss kan du ansöka direkt till Animation Production. AUB är ett modernt universitet med bra kommunikationer till London, som är mindre än två timmar bort. Skolan är en av Storbritanniens mest ansedda och högst rankade konsthögskolor.Du gör en direktansökan med stöd av rådgivare från skolan.
 • Animation Production är en bred tre-årig utbildning som har tät kontakt med branschen och utbildningen anpassas löpande utifrån aktuella branschkrav. Det finns ett stort fokus på samarbete med andra konstnärliga utbildningar på skolan bland annat film, skådespeleri, musik och mycket annat.
 • Du är prioriterad i ansökning för stipendier och nedsättning av avgifter.
 • Utbildningen är CSN-berättigad.
 • Skolan ger stöd med förberedelser som behövs för studier utomlands, till exempel boende, ansökan, intervju.
 • Personligt stöd i att förbereda din portfolio inför ansökan och få feedback.


Läs mer om utbildningen här.

Läs mer om samarbetet här.

Ingen egen utrustning krävs. Skolans tillhandahåller all utrustning. Det är dock bra med tidigare datorvana. Utöver lektionstid har du tillgång till vår animationssal på fritiden, dygnet runt.

Förutsättningar

Vår ambition är att skapa en dynamisk grupp med en jämns spridning mellan kön, etnisk bakgrund och ålder. Vi följer de bestämmelser som finns beskrivna i diskrimineringslagen.

Till Animation antas varje år mellan 16 personer. Platserna fördelas så att max fem kan antas direkt vid varje antagningsdag. Vi har tre antagningsdagar samt en extra vid behov. Efter att alla antagningsdagar genomförts fördelas återstående platser.

Ansökan

Digitalt via Schoolsoft. Länk finns på Molkom folkhögskolas hemsida.

Fullständig ansökan innehåller:

 • Personbevis (Skatteverket)
 • Kopior på betyg/intyg från tidigare studier. (Scannas in digitalt)
 • Personligt brev som beskriver dig själv, intresset för animation samt varför du vill gå utbildningen. Ca ett A4.
 • Portfolio

- 3 illustrationer av en karaktär i helfigur – framifrån, från sidan och snett framifrån. Du väljer själv om det ska vara i färg eller gråskala eller om det ska vara analogt eller digitalt.

- Skildring av en miljö. 2D eller 3D.

- 3-5 fria arbetsprover. Det kan exempelvis vara illustrationer eller 3D-renderingar

 • Referenser
 • För att vara behörig att söka till skolans eftergymnasiala utbildningar krävs gymnasieexamen från yrkes- eller högskoleförberedande program. Validering av arbetslivserfarenhet kan ske.

Antagningsprocess

 • Ansökan registreras
 • Bekräftelse att ansökan registrerats skickas till den sökandes angivna mail
 • Vid ofullständig ansökan ombeds den sökande komplettera via mail
 • Studerande med fullständiga ansökningar får ett mail där du får besked om du blir kallad till en digital antagningsintervju. För att bli antagen till Animation krävs att du deltagit i antagningsintervjun. Vid fler sökande än antal platser sker ett urval utifrån ambitionen att skapa en dynamisk grupp.
 • Under intervjun bedömer vi dina förutsättningar för att lära dig animation, dina förutsättningar att klara en heltidsutbildning, dina förutsättningar för personlig utveckling, portfolio samt din antagningsdag. Den sökande skall ha ett intresse och förutsättningar för att lära sig animation. Intervju kan även ske digitalt.
 • Efter urvalsprocessen är klar skickas ett skriftligt besked, via mail, med information om att du har blivit antagen, reservplacerad eller fått avslag.
 • Det är viktigt att du svarar på antagnings- eller reservplaceringsbeskedet.
 • I samband med att du tackar ja till en erbjuden plats ska du betala en bekräftelseavgift snarast möjligt. Denna avgift används sedan till en gemensam kassa för resor och studiebesök.
 • Du får ett välkomstbrev via mail där all information om kursstarten framgår

Ansök

Får du ingen bekräftelse på din ansökan eller har problem med att registrera dig i Schoolsoft, kontakta skolan så hjälper vi dig.

Kursintyg

Efter avslutat år på Animation får du två kursintyg, ett på svenska och ett på engelska, som visar att du har genomfört kursen. Intyget innehåller moment som görs under kursen samt bedömning av lärare. Lärare har rätt att ta bort delar ur intyget om deltagare inte uppfyller kursen moment och krav. För detta krävs att din närvaro är 80 procent eller högre.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?