Start / Molkom / Våra utbildningar / Skådespeleri

Utbilda dig inom skådespeleri för film och teater

Vi tar din dröm på allvar! Hos oss får du utvecklas som skådespelare i produktioner både på teaterscenen och framför kameran. Här har vi den modernaste film- och teatertekniken bland alla nordens folkhögskolor.

Här finns vi. Var är du? Välkommen in i vår kreativa värld!

Skådespelarutbildning för både film och teater

Grundläggande på skådespelarutbildningen är din personliga och konstnärliga utveckling. Du får jobba framför kameran och möter publik från scenen. Kursens kombination av både film- och teaterskådespeleri är unik som folkhögskoleutbildning.

Vårt spännande samarbete med filmlinjen sker på engelska vilket du har nytta av i en framtida karriär. Under studietiden får du göra ett flertal studiebesök där vi ser på scenkonst. Skådespelarutbildningen är ettårig med möjlighet till ett andra år där du bland annat får kompetens som film- och teaterpedagog och praktik.

Skådespeleri år 1 och 2 åker till Scenkonstbiennalen, samt gör kortare resor i samband med filminspelningar och teaterbesök.

Skådespeleri år 2 åker dessutom till medelhavet – för filminspelning.

Deltagarna berättar

Film av Rebecca Steen under sitt andra år på utbildningen, där hon och andra berättar om hur det är att studera på skolan.

Mål för utbildningen

År 1

 • Växa som människa och lära dig skådespelerihantverket.
 • Utvecklas som skådespelare tekniskt och konstnärligt under ett eller två år.
 • Förbereda dig för högre utbildning som skådespelare.
 • Pröva om en karriär inom skådespeleri är något du vill satsa vidare på.

År 2

 • Ta uppdrag som frilansande skådespelare och scenarbetare.
 • Arbeta som film- och teaterpedagog.
 • Kunskap för att starta en frigrupp.
 • Redo att söka högre utbildning.

Utbildningens innehåll

År 1

Utbildningen är inriktad på färdighetsträning och produktion som omfattar skådespeleri för film och teater. Du övar tekniker i drama, rörelse, tal, improvisation och gestaltning. Då teater och film är kollektiva konstformer läggs vikt vid reflektion och analys av egna och andras arbeten. Undervisning på kvällar och helger kan ibland förekomma.

År 2

Vårt andra år ger en djupare kunskap om den konstnärliga aspekten - utifrån ett pedagogiskt perspektiv - samt om det praktiska arbetet bakom scenen. Du får göra praktik på skolan men har också en praktikperiod utanför skolan. Under andra året har vi även ett fördjupat fokus på din individuella utveckling som skådespelare genom ett flertal scenkonst- och filmproduktioner, då du får möjlighet att spela olika roller och möta varierad publik. Vi gör också en studieresa till medelhavet med filminspelning.

Nätverk och samarbete på skolan

Vi samarbetar med Riksteatern och Strindbergs intima teater i Stockholm gällande föreställningar och workshops. Samarbete finns även med internationella skolor och teatergrupper och vi är aktiva inom flera arrangörsnätverk som verkar för scenkonst i hela Sverige.

Förutom det nära samarbetet med filmutbildningen har vi även samarbete kring röstskådespeleri med animationsutbildningen. Vårt samarbete med Hälsotränarna innebär att alla skådespelare får en egen PT.

År 1 (40 veckor)

Utgångspunkten i arbetet är de tekniker som utvecklar dig som skådespelare. Under terminerna jobbar du i projekt där tonvikten läggs på olika delar i film- och teaterarbetet. Teori och praktik varvas och olika delar av kursplanen ingår i flera projekt.

Skådespelarträning

Fysisk skådespelarträning, normkreativ gestaltning, rörelseträning, karaktärsarbete, improvisation, kroppsspråk, röstteknik, dans, yoga, friskvård och psykologi.

Filmskådespeleri

Praktiska kameraövningar, filmskådespelartekniker, filmproduktionsarbete, begrepp inom film, castingproceduren, filmövningar, förberedelse, roller på set, filmhistoria, filmanalys, filmfight, intimscener på film, inspelning med green-screen och röstskådespeleri för animation.

Teaterskådespeleri

Scenframställning, dramatisk närvaro, textarbete/interpretation, repetitionsarbete, teaterproduktioner, devisingprojekt, monologarbete, forumspel, performance, eldslukning, clown, akrobatik och stagefight.

Teaterhistoria, teknik och praktiskt scenarbete

Smink/mask, kostym, scenografi, rekvisita, ljus, ljud och regi. Teaterns historia och teori, förståelse för teaterns roll i samhället.

År 2 (40 veckor)

Vårt fördjupningsår är en utbildning som syftar till att utveckla fördjupade kunskaper inom skådespeleri, samt färdigheter och kompetenser inom film- och teaterpedagogik. Du bygger vidare på de kunskaper du fått under vårt första år.

Du kan efter vårt andra år söka vidareutbildning, bilda frigrupp, gå direkt ut i arbete som film- och teaterpedagog eller frilansande skådespelare. Teori och praktik varvas och olika delar av kursplanen ingår i flera projekt.

I teater- och filmpedagogik får du perspektiv på lärande, samt en medvetenhet om sociala processer och hur kunskapsutveckling kan stimuleras. I kursen ingår pedagogisk praktik på skolan genom att leda film och teaterprojekt. Under två femveckorsperioder har du andra teater- eller filmgrupper där du en gång i veckan möter barn och vuxna på deras fritid. Då jobbar du utifrån deltagarnas eget skapande mot ett mål, som uppspel eller inspelning. Det ingår även tre veckors verksamhetsförlagd praktik på en teater eller filmproduktion.

Kursinnehållet följer samhällsutvecklingen och utbildningen har samarbeten med organisationer och branschföreträdare.

Fördjupning filmskådespeleri

Filmskådespeleri i praktiken, professionellt förhållningssätt, skådespelartekniker med fokus på kameraarbete, förberedelsearbete, karaktärsarbete, gestaltning, improvisation för film. Smink för film, filmproduktionsprocessen, olika typer av manus, olika typer av filmproduktion och undervattensinspelning.

Fördjupning scenkonst

Klassisk scenframställning, ensemblespel, karaktärsarbete, textarbete/interpretation, gestaltning, performance, fysisk teater, berättarteater, monologarbete, devising, forumspel och barnteater, livestream och VR-inspelning.

Fördjupning - teknik och scenarbete

Ljus, ljud, smink/mask, kostym, scenografi, rekvisita och praktik.

Skådespeleri övrig teori och praktik

Fysisk skådespelarträning, rörelse, improvisation, röst, dans, yoga, genuskreativ gestaltning, audition, adaption av manus, studieresa, praktikrapport, skriftliga utvärderingar, möjlighet att göra showreel och skriva regibok.

Entreprenörskap och marknadsföring

Entreprenöriellt förhållningssätt, marknadsföring, arrangörskap, turnéverksamhet och publikarbete.

Pedagogik

Psykologi, kommunikation, konflikthantering, ledarskap, pedagogik, projektmetodik och cirkelledarutbildning. Utvecklingspsykologi, estetiska lärprocesser, gruppdynamik, vuxenpedagogik, folkbildning och lekteori.

Teaterpedagog

Teaterpedagogisk orientering, regi, kunskap om dramaturgi och olika arbetsformer för teaterproduktion från idé till föreställning, lektionsplanering och pedagogiskt för- och efterarbete. Du tränas i att kommunicera med sceniskt uttryck och driva sceniska projekt.

Filmpedagog

Kamerateknik, filmmanus, storybord, produktionsplanering, redigering, filmfoto, regi, ljus, ljud, casting och scripta.

Egen utrustning/låneutrustning

Molkoms folkhögskola tillhandahåller all utrustning för dina teater- och filmproduktioner och övningar. Studio Molkom - vår blackbox - är en fullt utrustad filmstudio och teaterlokal med verkstad, loger och modern scenteknik som sköts av vår scenmästare. Skolan har också egen biografsalong.

Ansökan och antagning

Varje år antas totalt cirka 24 deltagare på år 1 och 2. Vår ambition är att skapa en dynamisk grupp utifrån olika personligheter, kön, ålder och etnisk bakgrund. Du som söker bör ha erfarenhet av teater/rörelse/röst – från estetiskt program på gymnasiet, eller andra former från teatergrupper/scenframställning.

Om ansökan

Till din ansökan ska du bifoga:

 • Personbevis (beställs via Skatteverkets webbplats)
 • Personligt brev
 • Kopior av betyg (har du inte gymnasiebehörighet kan du läsa Allmän kurs - skådespeleri först)
 • Eventuella arbetsgivarintyg
 • Intyg, referenser

Ansök här via schoolsoft

Ansökningsförfarande

Efter att ansökningstiden gått ut kan du bli ombedd att som praktiskt prov skicka in en filmad monolog (2 min). Därefter kallas utvalda sökande till en intervju som sker via zoom. Eventuellt kan du bli kallad till skolan för ett andra praktiskt antagningsprov. Prov och intervjuer genomförs under maj.

Vid antagningsprov och intervju bedömer vi:

 • Ambitions- och motivationsnivå
 • Utvecklingspotential
 • Prestation vid de praktiska proven (gestaltningsförmåga, kroppskännedom, röstarbete, improvisationsförmåga, självständighet, originalitet, fantasi, samarbetsförmåga etc.)
 • Förmåga till social interaktion

Krav för antagning till Skådespeleri – film och teater år 2

Sökande bör ha gått Skådespeleri – film och teater år 1 eller ha likvärdig utbildning/erfarenhet. Samt dessförinnan ha erfarenhet av teater/rörelse/röst – från estetiskt program på gymnasiet, eller andra former från teatergrupper/scenframställning.

För år 2 gäller också:

 • Prestationer genomförda under år 1 eller likvärdigt.
 • Pedagogisk fallenhet och förmåga.
 • Förmåga att tillägna sig färdigheter.
 • Förmåga att bedriva självständiga studier.
 • Lust och vilja att utföra förelagda uppgifter efter bästa förmåga.
 • Utdrag från polisens belastningsregister. Då du under året arbetar praktiskt som pedagog utanför skolan är vi enligt lag skyldiga att begära in detta utdrag. Du begär själv att få utdraget från polisen

Är du behörig kommer du att få skicka in en filmad monolog samt eventuellt bli kallad till antagningsdag för Skådespeleri som består av ett praktiskt antagningsprov (film och scen) och intervju. Prov och intervjuer genomförs under maj. Även sökande till år 2 från år 1 går igenom en urvalsprocess.

Observera att antagningsproven 2022 kan komma att ske helt på distans.

På grund av omständigheter kring coronaviruset kan det bli så att vi kommer att ha helt digitala antagningsprov även 2022. Vi kontaktar dig som sökt med information om proven.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Till toppen