Kyrkeruds folkhögskola

Bild på låda med lysande lampa inuti

Besök vår konstinställning 2020

Årets vårutställning har blivit inställning. Runt om i landet ska 29 deltagare skapa konst i och av en låda. Här kan du följa hela processen, från tom låda till den slutliga "inställningen". Du kan även följa allt arbete via #KONSTINTÄLLNING2020 på Instagram.

Allmän kurs - estetisk inriktning byter namn

Vår allmänna kurs med estetisk inriktning har bytt namn och heter nu Allmän kurs - konstnärlig inriktning. Vi vill vara tydliga, på vår skola är det konst som är i fokus.

God jul och gott nytt år!

Julen och välbehövd ledighet står för dörren, efter ett år som vi alla kan vara stolta över. Kyrkerud tackar alla för året som gått. 2020, det år vi skulle fira 50 år, blev väldigt annorlunda. Nytänkande och kreativitet har varit ledande ord för hur vi har hittat lösningar på årets utmaningar.

Skolans helg- och sommarkurser påverkas av pandemin

Med hänsyn till den ökade smittspridningen av Covid-19 har skolledningen på Kyrkeruds folkhögskola beslutat en rad olika förändringar när det gäller skolans helg- och sommarkurser.

Våra utbildningar

Våra utbildningar

Den konstnärliga profilen genomsyrar alla skolans utbildningar.

Elever på internat

Bo på internat

På vårt internatboende finns både enkel- och dubbelrum.

Ring oss

Kontakt

Kontaktuppgifter till oss på Kyrkeruds folkhögskola.

Person som tvättar händerna

Coronaviruset

Frågor och svar om skolans anpassningar.