Start / Molkom / Våra utbildningar / Allmänna kurser / Allmän kurs – ung, uppdragsutbildning

Allmän kurs – ung, uppdragsutbildning

Allmän kurs ung är en uppdragsutbildning där studieplatsen finansieras av hemkommunen. Ansökan till kursen sker efter att kommunen har godkänt folkhögskolan som alternativ skolform till ordinarie gymnasieutbildning.

En alternativ väg att nå gymnasiebehörighet

Allmän kurs ung vänder sig till unga vuxna mellan 16-20 år som känner att de behöver inspiration och stöd för att orka ta tag i sina gymnasiestudier. Skolformen är lite friare och kan vara ett alternativ för den som redan har provat allt och kanske till och med gett upp.

Hos oss deltar de studerande aktivt genom samtal och gemensamt lärande i mindre grupper. Utbildningen anpassas efter förkunskaper, förutsättningar och erfarenheter. Alla har en egen arbetsplats i ett hemklassrum.
Vi genomför också gemensamma skolaktiviteter såsom friluftsdagar, fotbollsturneringar, teaterbesök, studiebesök med mera.

Tillhörighet, trygghet och gruppen är viktigt för utveckling

Här finns stora möjligheter att göra anpassningar efter individuella sätt att lära. Kursen har extra stöd i form av att samtliga lektioner är lärarledda, vissa ämnen har mer lektionstid och studieteknik finns med på schemat. Vi arbetar till viss del med teman där flera ämnen ingår samtidigt. Studierna sker i egen takt och på individuell nivå, i samråd med studievägledaren utformas en individuell studieplan.

Studier utan prov och betyg

På folkhögskola läses ämneskurser utan tidspress, betygsjakten och nationella prov. Efter avslutade studier ges ett studieomdöme och ämnesbehörigheter, studieomdöme är en sammanfattande bedömning av din studieförmåga, ämnesbehörighet motsvarar godkänt ämnesbetyg. Den grundläggande behörigheten tillsammans med studieomdömet används vid ansökan till yrkeshögskola, högskola eller universitet.

Mål för utbildningen

 • Grundläggande behörighet till högre studier mot yrkeshögskola, högskola och universitet
 • Grundbehörighet till fortsatta gymnasiestudier


Utbildningsort: Karlstad

Kurstyp: Uppdragsutbildning

Studietakt: 100 procent

Start hösttermin: augusti

Sista ansökningsdag hösttermin: 15 april

Start vårtermin: januari

Sista ansökningsdag vårtermin: 15 oktober

Studiestödsnivå, CSN: Gymnasienivå (A1)

Allmän kurs – ung har två spår; grund- och gymnasiespår.

Grundspår innebär att du läser behörigheter som motsvarar grundskolan årskurs 9 och ger dig möjlighet att fortsätta studera på gymnasienivå på folkhögskola. För fortsatta studier på praktiska gymnasieprogram behöver behörigheten säkerställas med aktuell gymnasieskola.

Gymnasiespår innebär att du läser behörigheter för vidare studier på högskola eller yrkeshögskola.

Hos oss jobbar vi en hel del med Agenda 2030. Det är FN:s hållbarhetsmål som är uppsatta för att vi alla ska arbeta för en hållbar värld. Hållbarhetsmålen vävs in i det dagliga schemat och arbetet med Agenda 2030 utgår till stor del från de intresseområden du har.

Grundläggande gymnasiebehörighet på folkhögskola motsvarar cirka 850 gymnasiepoäng. Studietiden varierar beroende på förkunskaper och tidigare studietid på gymnasiet.

Kursplan

Kursen är 39 veckor per läsår.

Kursplan gymnasiespår

 • Svenska 1/Svenska som andraspråk 1
 • Svenska 2/Svenska som andraspråk 2
 • Svenska 3/Svenska som andraspråk 3
 • Matematik 1-4
 • Engelska 5-7
 • Samhällskunskap 1a1, 1a2, 2
 • Naturkunskap 1a1, 1a2, 2
 • Historia 1a1, 1a2
 • Religion 1

Kursplan grundspår

 • Svenska grsk/svenska som andraspråk grsk
 • Matematik grsk
 • Engelska grsk
 • Samhällskunskap grsk
 • Naturkunskap grsk
 • Historia grsk
 • Religion grsk
 • Bild/estet grsk
 • Geografi grsk

Har du redan någon eller några av ovan nämnda kurser, studerar du vidare i ämnet och utvecklas utifrån den nivån du är på. Förutom behörighetsämnena ingår olika aktiviteter och schemabrytande tema-dagar såsom gemensamma friluftsdagar, fotbollsturneringar, teaterbesök etcetera.

Några gånger om året är det skolaktivitet på kvällstid eller på en helg.

Resor mellan skolans olika enheter som finns i Karlstad, Molkom och Filipstad förekommer. Kostnaden för den resan betalas inte av skolan.

Egen utrustning/låneutrustning

Under skoltiden använder du egen dator eller lånar skolans under skoldagen. De digitala läromedlen har du tillgång till via skolan.

Antagningskriterier

För att ansöka behöver du vara mellan 16-20 år.

För att din ansökan ska vara fullständig bifogar du följande:

 • Personligt brev
 • Personbevis
 • Betyg

Kursen är en uppdragsutbildning gentemot kommuner. Ange gärna en referens från din hemkommun.

Ange vårdnadshavare om du är under 18 år.

Under skoltiden använder du egen dator eller lånar skolans under skoldagen. De digitala läromedlen har du tillgång till via skolan.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?