Till startsidan

Tidigare projekt Liv-spåret

Liv-spåret drevs som projekt i samarbete med Europeiska socialfonden och var till för dig som är nyanländ med sjukvårdsutbildning inom legitimationsyrken från länder utanför EU och EES. Projektet är avslutat men Region Värmland kan erbjuda flera av aktiviteterna som ingick i projektet.

Projekt Liv-spåret är avslutat, har du sjukvårdsutbildning inom ett legitimationsyrke utanför EU och EES är du välkommen att kontakta oss via mejl rekrytering.utland@regionvarmland.se.

Det här var projekt Liv-spåret

Vi erbjuder erbjuder undervisning i svenska språket och introduktion i hälso- och sjukvård eller tandvård. Projektet ska stötta dig i din väg mot en svensk legitimation. Utbildningen och introduktionen ska öka dina möjligheter till arbete inom hälso- och sjukvård eller tandvård. 

Deltagare som tas in i Liv-spåret får aktiviteter planerade under ett års tid. Målet är att rusta deltagarna att klara Socialstyrelsens kunskapsprov för svensk legitimation. 

Innehåll:

  • Utbildning i svenska språket med inriktning mot hälso- och sjukvård.
  • Studiebesök och praktik inom Region Värmlands verksamheter.
  • Praktisk träning hos kliniskt träningscentrum eller på folktandvårdsklinik.

Intag planeras att ske två gånger per år. Urvalet sker genom en matchning mot regionens behov av personal.

Du som söker ska:

  • Ha en yrkeslegitimation inom hälso- och sjukvården eller tandvården från länder utanför EU och EES.
  • Vara färdig med svenska för invandrare D (SFI D) eller motsvarande.
  • Vara inskriven på Arbetsförmedlingen.

Projektet är ett samarbete mellan Arbetsförmedlingen, Region Värmland och Folkuniversitetet. Finansieras med stöd från Europeiska socialfonden.

Möt Huizafa, idag legitimerad läkare

Möt Huzaifa som med hjälp av Liv-spåret idag är legitimerad läkare.

Läkare i sjukhuskorridor.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?