Till startsidan

Våra förmåner

Inom Region Värmland har vi ett viktigt uppdrag. Vi är till för att alla i Värmland ska må bra. Därför tar vi som arbetsgivare hand om dig.

Region Värmland är till för att alla i Värmland ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi är cirka 8 000 medarbetare som arbetar med hälso- och sjukvård, tandvård, regional utveckling och kollektivtrafik.

Collage med bilder.

Anställning och utveckling

Hos oss får du ett meningsfullt och samhällsnyttigt arbete med goda utvecklingsmöjligheter, flexibilitet och förmånliga villkor. Vi är en stor arbetsgivare med många möjligheter för dig att utvecklas och växa.

Möjlighet till flextid

Arbetstider och arbetstidsmodeller är olika utformade i våra verksamheter. I de flesta av våra verksamheter finns möjlighet till flextid.

Semester

Alla medarbetare hos oss har minst 25 semesterdagar och som nyanställd har du betald semester intjänad från dag ett. Det år du fyller 40 år får du 31 dagar och när du fyller 50 år får du 32 dagar, alltså drygt sex veckors semester.

Kompetensutveckling

Vi ger medarbetarna möjlighet till lärande och kompetensutveckling i det dagliga arbetet. Hos oss har du möjlighet att studera med ekonomiskt stöd från arbetsgivaren. Inom vissa yrkesområden kan du få betald vidareutbildning. Det ekonomiska stödet utgår från verksamhetens behov och bedöms från fall till fall. För våra chefer erbjuder vi en gedigen chefsutbildning i flera steg.

Genom vårt kliniska träningscentrum kan medarbetare inom hälso- och sjukvården få kontinuerlig kompetensutveckling. Här integreras teoretisk utbildning med praktiska övningar utifrån evidens och beprövad erfarenhet i simulerad miljö.

Collage med bilder.

Lön, förmåner och försäkring

Vi tar hand om dig som medarbetare och skapar förutsättningar för ekonomisk trygghet genom hela livet.

Tillägg till föräldraförsäkringen

Du som varit anställd under minst 180 kalenderdagar innan betald föräldraledighet får ett tillägg som motsvarar 10 procent av lönebortfallet, under högst 180 kalenderdagar i följd. Tillägget baseras på den lön som gäller vid första kalenderdagen av föräldraledigheten.

Sjuklön

Utöver den sjukpenning du får från Försäkringskassan gör Region Värmland en löneutfyllnad för att minska ditt inkomstbortfall vid sjukdom. Som medarbetare får du sjuklön i upp till 14 kalenderdagar när du är sjuk. Därefter utbetalas ett belopp som motsvarar 10 procent av lönebortfallet (som längst till och med den 90:e kalenderdagen i sjukperioden).

Försäkring

Vi har tecknat en särskild trygghetsförsäkring vid arbetsskada för alla våra anställda. Vid arbetsskada har du bland annat möjlighet att få ersättning för förlorad arbetsförtjänst, sveda och värk samt för omkostnader som kan uppstå i samband med arbetsskadan. Som anställd hos oss har du dessutom en tjänstegrupplivförsäkring som ger ekonomiskt skydd för efterlevande make eller registrerad partner eller sambo och barn. Du omfattas också av personskade- och arbetsskadeförsäkringar och har naturligtvis en tjänstereseförsäkring.

Tjänstepension

När du är anställd hos oss omfattas du av kollektivavtalade pensionsavtal som kompletterar den lagstadgade pensionen. Vi betalar en årlig pensionsavgift motsvarande 4,5 procent av inkomsten till den pensions- eller fondförsäkring som du själv väljer. Avtalet innehåller även pension till efterlevande och familjeskydd.

Löneväxling

Förutom inbetalningarna som vi gör till din framtida pension har du möjlighet att göra en frivillig pensionsavsättning som påverkar din framtida pension. Då skjuter du upp en del av din lön för att istället öka ditt pensionssparande, en så kallad löneväxling.

Collage med bilder.

Hälsa och friskvård

Som arbetsgivare är det viktigt för oss att ta hand om dig – även utanför arbetet.

Förmånsportal

I vår förmånsportal samlar vi aktuella förmåner som rör hälsa och friskvård. Här finns ett brett utbud av hälso- och friskvårdstjänster, allt från yoga till kampsport eller dans.

Friskvårdsbidrag

Vi vill främja hälsa och friskvård för alla medarbetare. En viktig del i det hälsofrämjande arbetet är friskvårdsbidraget. Varje medarbetare i regionen har 3 000 kronor att använda till motion och annan friskvård.

Gratis träning, friskvårdstimme och föreningsliv

Vi har egna gymanläggningar som erbjuder gratis träning för alla medarbetare. Dom finns i Arvika, på Centralsjukhuset i Karlstad och i Regionens hus. Om du arbetar på en hälsofrämjande arbetsplats har du möjlighet att ägna dig åt friskvård på arbetstid en timme per vecka, när arbetet tillåter det.

Vi har en rad engagerade föreningar på våra verksamhetsställen som ordnar olika aktiviteter, till exempel fritidsföreningar och konstföreningar.

Företagshälsa - Regionhälsan

Regionhälsan är vår egen interna företagshälsa och stödresurs. Hos Regionshälsan finns företagssköterska, företagsläkare, psykolog, beteendevetare, sjukgymnast, ergonom, instruktör i förflyttningskunskap, självskydd och föremålshantering samt arbetsmiljöingenjör. Regionhälsan ansvarar dessutom för Hälsofrämjande arbetsplats och våra egna gym på centralsjukhuset i Karlstad och sjukhuset i Arvika.

Hyra fritidshus

Det finns möjlighet att hyra fritidhus - Emmelund och Villa Solhäll.

Collage med bilder.

Hållbart arbetsliv

Inom Region Värmland bedriver vi ett ambitiöst arbete mot ett hållbart arbetsliv inom ramen för Agenda 2030. Vi utvecklar ständigt det hälsofrämjande arbetsmiljö- och hälsoarbetet för att skapa goda förutsättningar för medarbetarnas välbefinnande och hälsa.

Hälsofrämjande arbetsplatser

Hälsofrämjande arbete kan bidra till minskad risk för medarbetarna att drabbas av sjukdom och stress, att minska sjukskrivningarna och öka välbefinnandet och engagemanget i det vardagliga arbetet.

Alla arbetsplatser kan ansöka om att bli en hälsofrämjande arbetsplats och vi erbjuder chefer och skyddsombud en skräddarsydd arbetsmiljöutbildning. Målet är att alla verksamheter ska ha startat sitt hälsofrämjande arbete 2021.

Förmånliga rabatter för resor med buss och tåg

Region Värmland vill stimulera sina medarbetare att resa mer kollektivt – bra för miljön, bra för plånboken. Därför erbjuder regionen en ny rabatt på 50 procent för resor med buss och tåg.

Personbil

Region Värmland erbjuder alla tillsvidareanställda medarbetare förmånen att leasa en personalbil. Erbjudandet omfattar elbilar, laddhybrider och gasbilar.

Samverkan och delaktighet

Genom dialog och delaktighet i vardagen, i medarbetarsamtal, på arbetsplatsträffar och i samverkansgrupper tas dina idéer tillvara. Tillsammans med dig som medarbetare och genom samverkan med våra fackliga organisationer utvecklar vi vår verksamhet.

Ladda ner broschyren Dina förmåner (pdf) Pdf, 6 MB.

Vår värdegrund - För alla i Värmland

Vi är till för att alla i Värmland ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Läs mer om vår värdegrund.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?