Till startsidan
Start / Jobb, utbildning & forskning / Jobba med oss / Karriärvägar och karriärutvecklingsmodeller

Karriärvägar och karriärutvecklingsmodeller

Inom Region Värmland har vi ett viktigt uppdrag och medarbetarnas kompetens är avgörande för att vi ska kunna möta framtidens behov, med god vårdkvalitet och hög patientsäkerhet i första rummet.

Vi är en stor arbetsgivare där det finns många möjligheter för medarbetarna att utvecklas och hitta nya spännande arbetsuppgifter.

Inom regionen har vi höga ambitioner när det gäller att vara en attraktiv arbetsgivare. Därför är det viktigt att du som medarbetare trivs och utvecklas med oss. Vårt mål är ett hållbart arbetsliv som kännetecknas av gott ledar- och medarbetarskap, god arbetsmiljö, välfungerande lönebildning, kompetensutveckling och goda arbetsvillkor.

Medarbetarsamtalet är utgångspunkt

Som medarbetare ska du kunna utveckla självständigheten i ditt arbete och i din yrkesroll och medarbetarsamtalet är utgångspunkten när vi planerar din fortsatta karriär hos oss. Medarbetarsamtalet har du med din närmaste chef och ska bland annat leda till en kompetensutvecklingsplan. Planen ska utgå från verksamhetens behov och dina förutsättningar.

Löneutveckling följer yrkesutveckling

Vi arbetar aktivt för jämlika löner och i vår karriärutvecklingsmodell finns en tydlig koppling till löneutveckling. När kompetens och ansvar ökar kan också din lön påverkas positivt.

Olika karriärvägar

Vår karriärutvecklingsmodell utgår från det patientnära arbetet. Utöver det kan du även göra karriär inom andra områden. Med cirka 8000 medarbetare och över 100 olika yrken finns goda karriärmöjligheter som exempelvis verksamhetsutvecklare, utvecklingsledare, projektledare eller som chef.

Vi är en lagom stor och sammanhållen organisation med korta beslutsvägar som gör att du kan se helheten och vara med och påverka. Det finns stora möjligheter för dig som vill ta initiativ och vara drivande, att få en viktig roll i utvecklingsarbetet. Och samtidigt utveckla dig själv!

Några exempel på vanliga karriärvägar hos oss:

  • Ledarskap
  • Projektledning
  • Verksamhetsutveckling
  • Forskning
  • Handledning
  • Specialisering inom yrkesområde

Karriärutvecklingsmodeller

Region Värmland har beslutat att vi ska ha karriärutvecklingsmodell för olika professioner. De ska skapa goda förutsättningar för medarbetarna att utveckla sin kompetens och göra karriär inom regionen.

Ett sätt att tydliggöra möjliga karriärvägar för olika yrkesprofessioner är regionens karriärutvecklingsmodeller. Idag finns karriärutvecklingsmodeller för flera yrkesgrupper och vi arbetar för att fler ska bli klara.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?