Till startsidan

Jobba med oss inom vårdcentralsområde västra Värmland

Vårdcentralsområde västra Värmland omfattar vårdcentralerna Säffle-Nysäter, Verkstaden i Arvika, Eda och Årjäng samt närvården i Säffle.

Vårdpersonal lyser med lampa i patients hals.

Vårdcentralen är en del av primärvården som är basen i den värmländska hälso- och sjukvården och erbjuder vård i livets alla skeden. På vårdcentralen får patienterna bedömning, utredning, behandling, uppföljning och rehabilitering beroende på sjukdom och symtom. Åtta av tio patienter färdigbehandlas på vårdcentralen.

Inom området arbetar cirka 130 medarbetare inom olika yrkesprofessioner, bland annat allmänläkare, distriktssköterskor och andra specialutbildade sjuksköterskor (bland annat inom diabetes, astma och KOL). Området omfattar vårdcentralerna i Säffle-Nysäter, Verkstaden i Arvika, Eda och Årjäng.

Närvården

Närvården finns i Säffle. Målet är ett behovsstyrt omhändertagande av de mest sjuka äldre på rätt vårdnivå. Till närvårdsavdelningen kan patienter komma som behöver vårdas inneliggande under en begränsad tid.

Söker du kontaktuppgifter till vården?

1177.se finns telefonnummer, öppettider och e-tjänster till Region Värmlands alla vårdmottagningar.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?