Till startsidan

Jobba med oss inom vårdcentralsområde västra Värmland

Vårdcentralsområde västra Värmland omfattar vårdcentralerna Eda (Charlottenberg), Säffle, Nysäter, Verkstaden (Arvika), Årjäng. Här finns också jourcentralerna i Arvika och Säffle, en närvårdsavdelning i Säffle och ett mobilt hemsjukvårdsteam.

Vårdpersonal lyser med lampa i patients hals.

Här arbetar cirka 165 medarbetare inom olika yrkesprofessioner, bland annat distriktssköterskor och specialutbildade sjuksköterskor inom till exempel diabetes, astma och hjärtsvikt, kurator, undersköterska, fotvårdsterapeut, specialister i allmänmedicin, utbildningsläkare och vårdadministratör. Fysioterapeut, dietist, rehabkoordinator, asyl- och flyktingsköterska finns knutet till verksamheten.

Närvården

Närvården finns i Säffle. Målet är ett behovsstyrt omhändertagande av de mest sjuka äldre på rätt vårdnivå. Till närvårdsavdelningen kan patienter komma som behöver vårdas inneliggande under en begränsad tid.

Mobilt närvårdsteam

Ger möjlighet till mer vård i hemmet för personer med bland annat cancer, hjärtsvikt och kronisk lungsjukdom. Syftet är att minska förflyttningar, skapa färre inläggningar i slutenvården och är en del i omställningen till nära vård.

Jourcentral

Jourcentralen i Arvika och Säffle är öppen på kvällar och helger när vårdcentralerna är stängda. Hit kommer patienter som har ett akut sjukdomstillstånd men inte behöver vård på sjukhus.

Söker du kontaktuppgifter till vården?

På 1177.se finns kontaktuppgifter och öppettider till vården. Många ärenden kan du göra genom din mottagnings e-tjänster.

Din guide till vården i Värmland (1177.se)

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?