Till startsidan

Jobba med oss på kirurgkliniken

På kirurgkliniken vårdar vi patienter med kirurgiska sjukdomar, både akuta och kroniska. I vårt uppdrag ingår ansvar för urologi, kärlkirurgi, avancerad tumörkirurgi, plastikkirurgi, barnkirurgi och stort trauma.

Vår personal består bland annat av läkare, sjuksköterskor och undersköterskor. Du hittar oss på Centralsjukhuset i Karlstad. Vi genomför både planerade och akuta operationer dygnet och året runt. Vi tar emot många studenter och är stolta över utvärderingarna som visar på att vi är en bra klinik att praktisera på.

Tre sjuksköterskor i en korridor på en vårdavdelning

Mottagningar och avdelningar på kirurgkliniken

Bröstcentrum

På bröstcentrum utreder, diagnostiserar och behandlar vi sjukdomar i brösten.

Endoskopimottagning

Undersökningar magsäck och tarmar genom gastroskopi och koloskopier. Undersökningarna utförs på mottagningen.

Kirurgmottagning 1

Här utförs utredning, behandling och uppföljning av besvär inom mag-tarmkirurgi och allmänkirurgi. Vi har även specialistsköterskemottagning, stomiterapeut, kurator och dietist.

Kirurgmottagning 2

Endokrinkirurgi, kärlkirurgi, sår, malignt melanom och dagvård.

Urologimottagning

Urologisk mottagning och dagvård med inriktning på sjukdomar i urinvägarna, prostata och njurar. Vi utreder urologisk cancer och har bland annat sjuksköterskeledda urinblåse- och prostatacancerkontroller, ESWL och TUMT samt instillationsbehandlingar. På dagvårdsavdelningen skriver vi in patienter som skall opereras, hjälper patienter med olika kateterbyten samt omhändertagande inför biopsier.

Våra uroterapeter utreder och behandlar patienter med blåsdysfunktioner och erektil dysfunktion. Självständigt arbetssätt i samverkan med läkare och övrig personal.

Avdelning 101

Avdelning med inriktning på övre gastro- och kolorektalkirurgi.

Avdelning 102

Avdelning med inriktning på akutkirurgi och kärlkirurgi.

Avdelning 103

Avdelning med inriktning urologi samt akut och trauma.

Patientnärmre vård

På kirurgklinikens vårdavdelningar bedrivs omvårdnaden utifrån arbetsmodellen "Patientnärmre vård". Det innebär att vi arbetar nära patienterna i team med gemensam planering och täta avstämningar. Vi har undersköterska i reception som administrativt stöd till övriga i teamen nära patienterna. Här kan du läsa mer om patientnärmre vård.

Forskning visar att arbetsmodellen ger fina resultat på arbetsmiljön, något vi också kan se i våra medarbetarenkäter.

Söker du kontaktuppgifter till vården?

På 1177.se finns kontaktuppgifter och öppettider till vården. Många ärenden kan du göra genom din mottagnings e-tjänster.

Din guide till vården i Värmland (1177.se)

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?