Till startsidan

Jobba med oss på kollektivtrafiken

Sedan årsskiftet bildar Värmlandstrafik och Karlstadsbuss tillsammans Kollektivtrafiken i Värmland och är en del av Region Värmland.

Vi gör mer än transporterar människor i buss och tåg. Vi gör Värmland bättre. Vi gör det möjligt för människor att arbeta, studera och bo runt om i länet. Vi gör möten möjliga.

Under 2018 kördes 87 procent av all vår trafik med förnybara drivmedel. Alla våra bussar är tillgänglighetsanpassade och alla bussar i länstrafiken har bilbarnstolar. 

Kontor i Karlstad och Munkfors 

Kollektivtrafiken i Värmland har kontor i Munkfors och i Karlstad. Vi har även kundcenter med egen personal på Karlstads busstation och på Centralsjukhuset i Karlstad. Vi är 120 personer inklusive våra vikarier, men sysselsätter runt 1 000 personer per dag.

Vi organiserar och upphandlar kollektivtrafiken på väg och järnväg, servicetrafik (sjuk- och färdtjänstresor) och skoltrafiken (16 av 17 kommuner) i länet.

Regionfullmäktige, Regionstyrelsen och Kollektivtrafiknämnden i Region Värmland beslutar i frågor gällande Kollektivtrafiken i Värmland. Trafikdirektören är kollektivtrafikens högste tjänsteperson och direkt underställd Regiondirektören som en av åtta direktörer.

Utför 14,2 miljoner resor per år

Tillsammans utförde vi, varumärkena Värmlandstrafik och Karlstadsbuss 14,2 miljoner resor i våra trafikslag under 2018. Verksamheten omsätter 1,2 miljarder kronor och vi trafikerar 2 500 hållplatser på 160 linjer.

Landets mest nöjda resenärer

Kollektivtrafiken i Värmland hade 2018 landets mest nöjda resenärer. Enligt branschgemensamma undersökningen Kollektivtrafikbarometern är 87 procent av resenärerna nöjda eller mycket nöjda med trafiken. Allra mest nöjda är karlstadsborna där 89 procent av resenärerna ger trafiken högt betyg, den högsta siffran i landet för fjärde året i rad.

Vill du också bli en del av ett hållbarare samhälle och vara med om att utveckla Värmland? Då är du välkommen till oss.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?