Till startsidan

Jobba med oss på planerings- och ekonomiavdelningen

Ekonomiavdelningen arbetar för att nå ett effektivt resursutnyttjande. Avdelningen ansvarar för att tillgodose ledningens och verksamheternas krav på planering, styrning, uppföljning och analyser.

Medarbetare samtalar.

Avdelningen ansvarar även för Region Värmlands ekonomiska administration, redovisning och finansförvaltning.

Avdelningen består av följande enheter:

Controllerenheten

Controllerenheten består av områdescontrollrar, controllrar och ekonomer som ger stöd till områdenas och verksamheternas chefer i analys, planering, uppföljning och utveckling av verksamheternas ekonomi.

Redovisningsenheten

Redovisningsenheten ansvarar för att leda, samordna och utveckla Region Värmlands ekonomiska redovisning inklusive systemstöd. Enheten ansvarar för bokslut, rutiner och riktlinjer inom redovisningsområdet samt sköter all hantering av kund- och leverantörsfakturor, helpdesk och support. Enheten sköter systemförvaltning av landstingets ekonomi- och inköpssystem.

Planerings- och uppföljningsenheten

Planerings- och uppföljningsenheten ansvarar för övergripande planering, analys och uppföljning. Enheten ansvarar även för att utveckla arbetssätt, metoder och stöd för planering, analys och uppföljning.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?