Till startsidan

Jobba med oss på Region-IT

Vi på Region-IT är samarbetspartner till Region Värmlands alla verksamheter som använder informationsteknologi.

Medarbetare sitter vid skrivbord och skriver på postit-lappar.

Region-IT har som uppdrag att vara samarbetspartner för organisationens alla verksamheter som använder sig av informationsteknologi - IT, att tillhandahålla tjänster inom IT-drift, support, underhåll, systemförvaltning, infrastruktur och IT-strategi. Region-IT ansvarar för att utveckla, förvalta och tillhandahålla IT-tjänster till den värmländska hälso- och sjukvården. Vi ser till att verksamheten har en effektiv och säker informationshantering och vi deltar i verksamhetens utvecklingsprocesser för att fånga upp behov och krav samtidigt som vi tillför vår kompetens för att hitta de bästa lösningarna

Vi erbjuder en trevlig arbetsplats med möjlighet till egen utveckling och stort ansvar för att driva vårt uppdrag framåt.

Att vara en hälsofrämjande arbetsplats är viktigt för oss och vi jobbar aktivt med hälsofrämjande aktiviteter för att så snart som möjligt kunna titulera oss Certifierad Hälsofrämjande arbetsplats.

IT Ledningsstöd

Inom IT Ledningsstöd arbetar man med processtöd till den egna verksamheten, IT-säkerhet, IT-strategi och IT-controlling.

IT Verksamhetsstöd

IT Verksamhetsstöd arbetar med verksamhetsutveckling med stöd av IT. Inom enheten arbetar IT-arkitekter, verksamhetsutvecklare och förvaltningsledare i olika projekt och uppdrag tillsammans med hälso- och sjukvården för att utforma ett bra IT-stöd för vården i Värmland.

IT Projektkontor

IT Projektkontor arbetar med projektledning, kravhantering och test inom Region Värmlands verksamhet.

IT Drift och Leverans

IT Drift & Leverans sköter den dagliga driften av Region Värmlands system och IT-infrastruktur och består av tre enheter:

IT System arbetar med utveckling och förvaltning av systemplattformen, paketering och distribution, applikationsdrift, integrationer samt datalager.

IT Teknik ansvarar för infrastrukturen, kommunikation och datacenterfunktioner.

IT/Tele Servicedesk har hand om telefon och onsite-support av datorer, telefoner och utskriftsfunktionen, både i telefon, via chatt och på plats i verksamheten samt hanterar inköp av kringutrustning.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?