Till startsidan
Start / Om regionen / Kris och beredskap / Kriget i Ukraina

Kriget i Ukraina

Här samlas information som rör Region Värmlands arbete med anledning av det allvarliga säkerhetspolitiska läget i världen och Rysslands invasion av Ukraina.

Kartbild över Europa där Ukraina, Sverige och Värmland är markerade.

Region Värmland vidtar åtgärder med anledning av den säkerhetspolitiska utvecklingen i Sverige, läget i Ukraina och pågående sanktioner.

Samordning sker internt och regionen står i kontakt med andra regionala och nationella myndigheter för att vara redo att hjälpa.

Försörjningsgrupp har formats

Intern beredskap har höjts för att skapa förutsättningar för att kunna hjälpa till. En intern försörjningsgrupp har formats som tar sig an de frågor som en upptrappning av situationen i Ukraina skulle kunna innebära för material-, läkemedels- och medicinteknisk försörjning.

Gruppen ska också se över regionens IT- och säkerhetsberedskap samt hela hälso- och sjukvårdsområdet i samverkan med framför allt kommunerna.

Asyl- och flyktinghälsa

Regionens asyl- och flyktinghälsa, med särskilda asylsköterskor och beteendevetare, står redo att skala upp sin verksamhet i händelse av att Värmland får ta emot personer som flytt från Ukraina.

En bevakningsgrupp för flyktingströmmar har formats i samarbete med asyl- och flyktinghälsa. Gruppens uppdrag är att ta del av och bidra till aktuell lägesbild internt, regionalt och nationellt samt att arbeta fram en plan för att skala upp berörda verksamheter om behov finns.

Samordnar med kommuner och myndigheter

Regionen deltar tillsammans med länets kommuner och länsstyrelsen i en löpande daglig dialog kring situationen och i det kartläggningsarbete som initierats av länsstyrelsen kring möjligheterna att snabbt ta emot ett större antal flyktingar. Vi deltar också i den nationella samordningen.

Dialog sker med Sveriges kommuner och regioner, SKR och Socialstyrelsen har påbörjat ett kartläggningsarbete för att se över vilka resurser vi kan avvara för att vid behov skicka till Ukraina. Det handlar i första hand om sjukvårdsmaterial, medicinskteknisk utrustning och läkemedel.

Vården förbereder för mottagande

Vi ser också över vår egen mottagningskapacitet för att kunna ta hand om eventuella skadade eller svårt sjuka från Ukraina. Det behöver kunna hanteras parallellt med den ordinarie vården.

Jobs in Värmland, Sweden, for people from Ukraine

På LinkedIn finns den nystartade gruppen Jobs in Värmland, Sweden, for people from Ukraine. Syftet med gruppen är att hjälpa personer som flytt från Ukraina att hitta arbete i Värmland och samtidigt skapa möjligheter för värmländska arbetsgivare att hitta ny kompetens och arbetskraft. Bakom initiativet står klustren Compare och IUC Stål & Verkstad genom projektet Attraktionskraft Värmland som finansieras av oss.

Gå med och tipsa gärna andra om gruppen. Alla är välkomna!

Gruppen hittar du här (linkedin.com)

För dig som behöver stöd

På 1177.se finns råd till dig som påverkas av en allvarlig händelse (1177.se).

Guide till svenska samhället

Länsstyrelsernas information om Sverige för dig som är asylsökande eller nyligen har fått uppehållstillstånd.

informationsverige.se

Var uppmärksam på felaktig information

Det sprids en hel del felaktig information om kriget i sociala medier. Tänk på att vara uppmärksam och källkritisk. Dela inte information vidare om du inte vet vem som står bakom. Det förekommer även skadlig kod som kan spridas vidare i it-miljön. Öppna därför inte bilagor som exempelvis filmer, dokument och länkar från källor som du är tveksam till.

Krisinformation.se

På krisinformation.se finns samlad information från svenska myndigheter om kriget i Ukraina (krisinformation.se).

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?