Till startsidan

Attraktionskraft Värmland

Attraktionskraft Värmland

Attraktionskraft Värmland är en gemensam satsning där Region Värmland tillsammans med klusterorganisationer, kommuner och näringsliv arbetar för att säkra den framtida kompetensförsörjningen.

Det råder kompetensbrist i Värmland. Enskilda företag och hela branscher har idag svårt att rekrytera. Det kan leda till att Värmlands utveckling och tillväxt bromsas upp.

Den värmländska arbetsmarknaden är könssegregerad, framförallt våra strategiskt viktiga branscher: skogs- och tillverkningsindustrin samt it-sektorn som består av en stor majoritet män samt vård- och utbildningssektorerna som består av en majoritet kvinnor.

Attraktionskraft Värmland vill stötta arbetsgivare att bli mer attraktiva på arbetsmarknaden. För att bli mer attraktiva behöver vi arbeta med attityder, normer och värderingar så att arbetsplatserna blir mer jämställda och inkluderande. Fler ska vilja jobba, trivas och välja att stanna kvar hos värmländska arbetsgivare.

Målet: Attraktiva arbetsgivare och säkrad kompetens

Målet med satsningen är att Värmland får fler inkluderande arbetsgivare som är attraktiva på arbetsmarknaden och säkrar sin kompetensförsörjning. Det sker genom att arbetsgivarna i Värmland har kunskap och arbetar aktivt med olika jämställdhetsfrågor.

Attraktionskraft Värmland satsar på att:

 • Värmländska arbetsgivare har tillgång till kunskapshöjande plattformar för att arbeta med jämställdhetsfrågor och bli mer inkluderande arbetsplatser.
 • Värmländska arbetsgivare tar egna initiativ för en mer jämställd verksamhet – med en inkluderande kultur och jämställd rekrytering.
 • Värmländska aktörer samarbetar kring att bygga engagemang och medvetenhet om jämställdhetsaspekter kopplat till kompetensförsörjning, utbildning och rekrytering.

Bidrar till Värmlandsstrategin

Insatserna i Attraktionskraft Värmland bidrar till flera insatsområden i Värmlandsstrategin som är vårt gemensamma verktyg för att skapa det Värmland vi vill ha och behöver i många år framöver. Läs mer om Värmlandsstrategin.

Om projektet

Attraktionskraft Värmland är en fyraårig satsning för att stärka den framtida kompetensförsörjningen. Projektet drivs av Region Värmland tillsammans med klusterorganisationer, dess medlemmar och kommuner.

Samverkansparter

 • Paper Province
 • Stiftelsen Compare
 • IUC/Stål & Verkstad
 • Hälso- och sjukvården, Region Värmland
 • Karlstads kommun
 • Hammarö kommun
 • Säffle kommun
 • Filipstads kommun
 • Kristinehamns kommun

Nyhetsbrev – Attraktionskraft Värmland

Nyhetsbrevet om satsningen Attraktionskraft Värmland lyfter bland annat nyheter, goda exempel, verktyg och tips från projektgruppen. Det kan handla om jämställd rekrytering, inkluderande arbetsmiljö, prao, ledarskapsutbildningar och mycket mer – allt för att säkra den framtida kompetensförsörjningen i Värmland.

Vill du följa vad som är aktuellt i satsningen?

Börja prenumerera på nyhetsbrevet (idrelay.com).

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?