Till startsidan
Start / Om regionen / Om webbplatsen / Tillgänglighetsredogörelse / Tillgänglighetsredogörelse mobilapplikationen Region Värmland IOS

Tillgänglighetsredogörelse mobilapplikationen Region Värmland IOS

Redogörelsen avser mobilapplikationen Region Värmland (Region Värmland iOS version 3.24), offentliggjord den 6 april 2020.

Region Värmland står bakom den här mobilapplikationen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda mobilapplikationen. Det här dokumentet beskriver hur Region Värmland iOS uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är mobilapplikationen?

Vi är medvetna om att delar av mobilapplikationen inte är helt tillgängliga.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av mobilapplikationen?

Om du behöver innehåll från Region Värmland iOS som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss enligt nedan. Svarstiden är normalt 5.

E-post: it@regionvarmland.se 
Telefon: 010-831 50 00
Formulär: Rapportera brister i tillgänglighet

Rapportera brister i mobilapplikationens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra mobilapplikationens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om mobilapplikationens tillgänglighet

Den här mobilapplikationen är inte fullt ut förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt och har bristande förenlighet med lagkraven. 

1.4.2 Ge användaren möjlighet att pausa, stänga av eller sänka ljud

Tjänsten uppfyller det primära kravet i 1.4.2, eftersom den tillåter användare att stoppa den automatiskt spelade ringsignalen genom att starta eller avbryta samtalet. Förbättringar skulle dock kunna göras, såsom ge möjlighet att pausa eller sänka ljud från ringsignalen.

2.4.3 Gör en logisk tab-ordning

Det finns behov av förbättring inom vissa delar av tjänsten. Mer specifikt, när användare på patientwebben väljer en knapp från huvudmenyn, såsom 'Mina ärenden', 'Hem' bör fokus riktas mot innehållet som är kopplat till den valda menyn, istället för att återvända till hela menyn igen. I mobillappen, när användare som använder skärmläsare befinner sig i vyn 'Mina ärenden' och navigerar till inställningarna, hamnar fokus felaktigt på fliken 'Mina ärenden' istället för 'Inställningar'. Trots att dessa problem kan skapa förvirring, hindrar de inte användarna från att komma åt det önskade innehållet.

4.1.3 Se till att hjälpmedel kan presentera meddelanden som inte är i fokus

Det förekommer att delar av det dynamiskt uppdaterade innehållet inte kommuniceras till användare av skärmläsare direkt, utan först när det får fokus. Detta kan leda till att användarna har svårt att förstå vad som händer på sidan och om de har slutfört sina uppgifter. Förbättringar är planerade att implementeras i det nya flödet för meddelanden och bokningsflöde.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?