Till startsidan
Start / Om regionen / Om webbplatsen / Tillgänglighetsredogörelse / Tillgänglighetsredogörelse mobilapplikationen Region Värmland Android

Tillgänglighetsredogörelse mobilapplikationen Region Värmland Android

Redogörelsen avser mobilapplikationen Region Värmland (Region Värmland Android, version 3.24), offentliggjord den 6 april 2020.

Region Värmland står bakom den här mobilapplikationen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda mobilapplikationen. Det här dokumentet beskriver hur Region Värmland Android uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är mobilapplikationen?

Vi är medvetna om att delar av mobilapplikationen inte är helt tillgängliga.

Länkarna nedan leder till detaljerad information om vilka tillgänglighetsproblem du kan möta i olika användningssituationer.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av mobilapplikationen?

Om du behöver innehåll från Region Värmland Android som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss enligt nedan. Svarstiden är normalt 5 dagar.

E-post: it@regionvarmland.se 
Telefon: 010-831 50 00
Formulär: Rapportera brister i tillgänglighet

Rapportera brister i mobilapplikationens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra mobilapplikationens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om mobilapplikationens tillgänglighet

Den här mobilapplikationen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt och har bristande förenlighet med lagkraven. 

Problem vid användning utan synförmåga

 • Vissa ikoner som har en betydelse för innehållet saknar beskrivning med skärmläsare.
 • Vissa titlar saknar programmatisk definiering.
 • I vissa vyer läses sidtitel inte upp först vid användning av skärmläsare, utan läses efter bakåtnavigering. Gränssnittet är dock fullt navigerbart trots detta. På vissa platser i gränssnittet där en interaktion krävs (ex. att godkänna villkor) kan det tydliggöras för användare av skärmläsare vad de behöver göra för att komma vidare i flödet.
 • Vissa element saknar eller har icke-optimal etikett.
 • I gränssnittet används begreppet "valfri" för valfria inmatningar, där obligatoriska inmatningsfält underförstås. Detta bör tydliggöras i högre grad för användare av skärmläsare.
 • Statusmeddelanden såsom "inloggning/utloggning genomförd", "bokning genomförd", "fil uppladdad" och dylikt, behöver tydliggöras för användare av skärmläsare.

Problem vid användning med nedsatt synförmåga

 • Vissa ikoner som har en betydelse för innehållet saknar beskrivning med skärmläsare.
 • I vissa vyer läses sidtitel inte upp först vid användning av skärmläsare, utan läses efter bakåtnavigering. Gränssnittet är dock fullt navigerbart trots detta. På vissa platser i gränssnittet där en interaktion krävs (ex. att godkänna villkor) kan det tydliggöras för användare av skärmläsare vad de behöver göra för att komma vidare i flödet.
 • Vissa element saknar eller har icke-optimal etikett.
 • I gränssnittet används begreppet "valfri" för valfria inmatningar, där obligatoriska inmatningsfält underförstås. Detta bör tydliggöras i högre grad för användare av skärmläsare.
 • Statusmeddelanden såsom "inloggning/utloggning genomförd", "bokning genomförd", "fil uppladdad" och dylikt, behöver tydliggöras för användare av skärmläsare.

Problem vid användning med nedsatt finmotorik eller styrka

Vissa element saknar eller har icke-optimala etiketter.

Problem vid användning med nedsatt rörlighet

Vissa element saknar eller har icke-optimala etiketter.

Problem vid användning med kognitiv nedsättning

I gränssnittet används begreppet "valfri" för valfria inmatningar, där obligatoriska inmatningsfält underförstås. Detta kan tydliggöras i högre grad för användare med kognitiv nedsättning.

Hur vi testat mobilapplikationen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av Region Värmland iOS.

Senaste bedömningen gjordes den 1 september 2020.

Webbplatsen publicerades den 6 april 2020.

Redogörelsen uppdaterades senast den 6 oktober 2020.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?