Till startsidan

Response

Response är ett initiativ för att utveckla anropsstyrd trafik på landsbygd.

Servicebuss

Response är ett initiativ för att utveckla anropsstyrd trafik på landsbygd.

Interregprojektet Response (Demand-Responsive Transport to ensure accessibility, availability and reliability of rural public transport) är ett initiativ som drivs av kollektivtrafiksektorn. Syftet med projektet att utveckla och samordna befintliga offentligt finansierade transporttjänster - främst anropsstyrd trafik.
Projektet koordineras från Tallinn, Estland, med deltagande organisationer (bland annat regioner, lärosäten, kollektivtrafikföretag och kollektivtrafikmyndigheter) från Estland, Litauen, Sverige, Norge och Danmark.
Region Värmland och Karlstads universitet är två av de svenska aktörerna.

Om Interreg

Europeiskt territoriellt samarbete, även kallat Interreg, handlar om att utveckla samarbete över nationsgränserna. Syftet är att uppmuntra städer och regioner från olika medlemsstater att arbeta tillsammans och lära av varandra genom gemensamma program, projekt och nätverk.
Sverige deltar i 14 Interreg-program varav ett av dem är Interreg Baltic Sea Region som är det program som finansierar Response. Arbetet sker på lokalt plan men erfarenheter längs vägen delas mellan de olika parterna.

Interreg EU-logga.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?