Till startsidan
Start / Om regionen / Projekt och evenemang

Projekt och evenemang

Här hittar du information om de projekt eller evenemang som Region Värmland driver, anordnar eller är delaktiga i.

Utveckling och tillväxt

Projekt

Attraktionskraft Värmland är en gemensam satsning där Region Värmland tillsammans med klusterorganisationer, kommuner och näringsliv arbetar för att säkra den framtida kompetensförsörjningen.

Målet med satsningen är att Värmland får fler inkluderande arbetsgivare som är attraktiva på arbetsmarknaden och säkrar sin kompetensförsörjning. Det sker genom att arbetsgivarna i Värmland har kunskap och arbetar aktivt med olika jämställdhetsfrågor.

Läs mer om Attraktionskraft Värmland.

Debuting-projektet stödjer små och medelstora företag, via klustren, att öka sin affärskapacitet och hållbarhet genom att anta en inkluderande kultur och ökad jämställdhet.

Projektets namn ”Debuting” är också vårt uppdrag. Vi "debuterar" med en ny fråga på EU-nivå: jämställdhet som en konkurrenskraftsfaktor för små och medelstora företag. Frågan tas upp på ett nytt sätt, via kluster, i ett politiskt sammanhang i ett projekt med 11 europeiska partners och finansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Läs mer om Debuting.

Projektet Gender Readiness ska stötta Värmlands utpekade områden inom smart specialisering att arbeta med jämställdhet.

Projektet Gender Readiness syftar till att utforma en jämställdhetsplattform med metoder och verktyg för smart specialisering inom våra utpekade områden i Värmland.

Läs mer om Gender readiness.

Evenemang

Sveriges största jämställdhetskonferens kommer till Karlstad 2024! Region Värmland och Karlstads kommun är värdar för konferensen Forum Jämställdhet som äger rum 7–8 februari på Karlstad CCC.

Forum Jämställdhet är årets stora händelse för alla som arbetar med jämställdhet, där över 1 000 deltagare samlas för att få inspiration, kunskap och en chans att nätverka. Konferensen riktar sig till chefer, förtroendevalda, forskare och experter från offentlig och privat sektor.

Region Värmland och Karlstads kommun arrangerar ett öppet program under konferensen. Det öppna programmet är gratis och öppet för alla att besöka utan krav på deltagarbiljett.

Läs mer om Forum Jämställdhet 2024.

Hälsa och vård

Information om hur Region Värmland arbetar med och organiserar sin kliniska forskning. Ta del av våra kliniska forskningsprojekt i vår projektdatabas.

Klinisk forskning

Projekt Liv-spåret är för dig som är nyanländ med sjukvårdsutbildning inom legitimationsyrken från länder utanför EU och EES. Vi erbjuder undervisning i svenska språket och introduktion i hälso- och sjukvård eller tandvård. Projektet ska stötta vägen mot en svensk legitimation.

Projektet är avslutat.

Om Liv-spåret

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?