Till startsidan
Start / Om regionen / Projekt och evenemang

Projekt och evenemang

Här hittar du information om de projekt eller evenemang som Region Värmland driver, anordnar eller är delaktiga i.

Forskning är en viktig del av Region Värmland. Varje år delar forskningsrådet ut forskningsanslag till forskningsprojekt som bedöms värdefulla att stödja utifrån deras värde för utvecklingen av hälso- och sjukvården eller tandvården i Värmland.

Forskningsprojekt

Hållbar vårdcentral – ett projekt som tagit fram en modell för hur förändrade arbetssätt och processer kan skapa hållbara vårdcentraler. Projektet är avslutat.

Hållbar vårdcentral

EU-projektet In For Care som drivs av Region Värmland syftar till att skapa innovation och utveckla nya samarbetsformer, verktyg och tjänster som bidrar till anhörigas livskvalitet.

Om In For Care

Projekt Liv-spåret är för dig som är nyanländ med sjukvårdsutbildning inom legitimationsyrken från länder utanför EU och EES. Vi erbjuder undervisning i svenska språket och introduktion i hälso- och sjukvård eller tandvård. Projektet ska stötta vägen mot en svensk legitimation.

Om Liv-spåret

Lägre kostnader för inköp och materiel och mer tid för patienterna.

Om projektet Livrem

Hur säkerställer vi mobilitet hos sårbara grupper som funktionshindrade, äldre, minderåriga och arbetslösa? I projektet Response, som pågår mellan 2019–2021, ligger fokus på att utveckla och samordna befintliga offentligt finansierade transporttjänster. Region Värmland är en av parterna i projektet.

Om Response

Support Quality Of Life (SOL) är ett interregprojekt mellan Sverige och Norge som ska undersöka hur välfärdsteknologi och tjänsteinnovation kan förbättra livskvaliteten för människor och öka den egna förmågan till självständighet.

Om SOL

Hur kan vi skapa förutsättningar för innovativa alternativ som kan konkurrera med privat fordonsägande i glesbygdsområden? Det är fokusfrågan för Interregprojektet Stronger Combined som drivs av Region Värmland mellan 2019–2021.

Om Stronger Combined

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?