Till startsidan

Demokratiberedningen

Regionfullmäktige har en beredning som arbetar med demokrati- och inflytandefrågor.

Skriver på dator under ett möte. 

Demokratiberedningen arbetar med demokratifrågor i Region Värmland och ska:

  • bevaka demokrati-, inflytande- och informationsfrågor som handlar om förtroendevaldas förutsättningar att utöva sina uppdrag,
  • verka för att utveckla medborgardialogen och fullmäktiges arbetsformer,
  • avgöra tolkningen av Region Värmlands arvodes- och ersättningsregler, då tolkningsproblem uppstår.

Demokratiberedningens sammanträden 2023

  • 2 februari
  • 23 mars
  • 15 juni
  • 14 september
  • 9 november

Demokratiberedningens sammanträden är offentliga och genomförs som regel i Regionens hus i Karlstad, Rosenborgsgatan 50.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?