Till startsidan
Start / Politik & demokrati / Samverkan / Samverkan med idéburen sektor / Bidrag till idéburna organisationer inom område God och jämlik hälsa

Bidrag till idéburna organisationer inom område God och jämlik hälsa

Idéburna organisationer vars verksamhet bidrar till goda och jämlika förutsättningar för hälsa hos befolkningen i Värmland kan ansöka om verksamhets- och projektbidrag. Här hittar du information om hur du går tillväga för att ansöka.

Ansökningsperioden för 2025 öppnar upp under våren 2024.

Bidrag inom området God och jämlik hälsa ges till organisationer vars verksamheter bidrar till förutsättningar för god och jämlik hälsa i befolkningen. Verksamheterna ska bidra till förbättrade levnadsvillkor för människor som befinner sig i eller riskerar att hamna i en utsatt levnadssituation. Målet är ökad jämlikhet i hälsa, för alla åldrar.

Bidrag som beviljas inom God och jämlik hälsa ska bidra till måluppfyllelse av Region Värmlands folkhälsostrategiska plan.

Kultur- och bildningsnämndens ansvarsområde

Bidrag inom detta område ingår i kultur- och bildningsnämndens ansvarsområde. Till kultur- och bildningsnämnden hör områdena kultur, folkhälsa och folkhögskolor.

Syftet med Region Värmlands bidrag inom kultur-och bildningsnämndens ansvarsområde är att främja verksamhet som bidrar till uppfyllandet av Region Värmlands vision – Livskvalitet i världsklass. Genom att bidra till effektmålen trygga och nöjda invånare, attraktivt och hållbart Värmland, samt god och jämlik hälsa styr bidragsgivningen mot visionen.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?