Till startsidan

EU-finansierad utbyggnad av fibernät

För att öka konkurrens- och attraktionskraften behöver fler små och medelstora företag få tillgång till snabbt bredband. Därför samordnar Region Värmland bredbandsprojekt för totalt 270 miljoner kronor under 2015–2023.

Under samlingsnamnet Bredbandsutbyggnad Värmlands län samarbetar flera aktörer för att öka tillgången till snabbt bredband. Utbyggnaden finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF), Värmlands kommuner och Region Värmlands statliga regionala utvecklingsmedel. Under perioden 2015–2023 går 270 miljoner kronor till olika bredbandsprojekt, varav 210 miljoner faller inom ramen för de delprojekt som Region Värmland äger. Arbetet sker i nära samarbete med kommuner och nätägare.

Bredbandsutbyggnad Värmlands län ansluter inga fastigheter men projekten drar fiber fram till orter och byar så att det blir möjligt för hushållen och företagen att ansluta sig till fibernätet.

Bredbandsutbyggnadens delprojekt

Accessnäten ingår inte i projekt

En förutsättning för att berörda företag ska kunna få en fiberanslutning är att det också byggs ett accessnät. Utbyggnaden av accessnät ingår inte i projektet. Det planerar och utför respektive kommun alternativt andra bredbandsbyggare på marknaden.

Små företag i ett större sammanhang

Det är viktigt att se länets stora och små företag i ett gemensamt sammanhang. De små företagen existerar ofta i nära relation till större företag och ofta som underleverantörer eller service- och tjänsteleverantörer i en gemensam värdekedja. Med ett snabbt bredband ökar de lokala företagens möjligheter att växa, konkurrera och idka handel på en större marknad. Med ett snabbt bredband ökar tillväxten i hela Värmlands län.

Projektstruktur

Del 1

Kommuner: Eda, Torsby, Hagfors, Forshaga och Karlstad
Projektperiod: 4 september 2015 – 31 december 2020
Budget: Cirka 49 miljoner kronor

Genom att bygga fiber till planerade orter kommer vi att öka möjligheten för cirka 436 företag att få tillgång till snabbt bredband.

Projektägare: Region Värmland

Del 2

Kommuner: Eda, Torsby, Hagfors, Forshaga, Sunne, Munkfors och Arvika
Projektperiod: 29 februari 2016 - 31 december 2020
Budget: Cirka 41 miljoner kronor

Genom att bygga fiber till planerade orter kommer vi att öka möjligheten för 533 företag att få tillgång till snabbt bredband.

Projektägare: Region Värmland

Del 3

Kommuner: Eda, Torsby, Hagfors, Forshaga, Munkfors, Arvika och Karlstad
Projektperiod: 1 juni 2017 - 31 december 2021
Budget: Cirka 86 miljoner kronor

Genom att bygga fiber till planerade orter kommer vi att öka möjligheten för 1067 företag att få tillgång till snabbt bredband.

Projektägare: Region Värmland

Del 4

Kommuner: Arvika, Karlstad och Munkfors
Projektperiod: 25 oktober 2019 - 31 december 2022
Budget: Cirka 18 miljoner kronor

Genom att bygga fiber till planerade orter kommer vi att öka möjligheten för 78 företag att få tillgång till snabbt bredband.

Projektägare: Region Värmland

Del 5

Kommuner: Forshaga, Karlstad och Torsby
Projektperiod: 9 juni 2020 - 30 april 2023
Budget: Cirka 26,5 miljoner kronor

Genom att bygga fiber till planerade orter kommer vi att öka möjligheten för 98 företag att få tillgång till snabbt bredband.

Projektägare: Region Värmland

Del 6

Kommuner: Karlstad
Projektperiod: 1 juli 2021 - 30 april 2023
Budget: Cirka 4,5 miljoner kronor

Genom att bygga fiber till planerade orter kommer vi att öka möjligheten för 9 företag att få tillgång till snabbt bredband.

Projektägare: Region Värmland

Projekten är finansierade av Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF), kommunerna och Region Värmlands statliga regionala Bredband utvecklingsmedel. Region Värmland äger projekten, planerar för nya projekt och koordinerar de befintliga. Kommunerna tar fram underlag till nya projektansökningar och ansvarar för utbyggnaden i de projekt som pågår.

Bredbandsutbyggnad Värmlands län ansluter inga fastigheter men projekten drar fiber fram till orter och byar så att det blir möjligt för hushållen och företagen att ansluta sig till fibernätet.

Projektstruktur – Bredbandsutbyggnad i Värmlands län (pdf) Pdf, 90 kB.

Bredbandsutbyggnadens delprojekt

Accessnäten ingår inte i projekt

En förutsättning för att berörda företag ska kunna få en fiberanslutning är att det också byggs ett accessnät. Utbyggnaden av accessnät ingår inte i projektet. Det planerar och utför respektive kommun alternativt andra bredbandsbyggare på marknaden.

Små företag i ett större sammanhang

Det är viktigt att se länets stora och små företag i ett gemensamt sammanhang. De små företagen existerar ofta i nära relation till större företag och ofta som underleverantörer eller service- och tjänsteleverantörer i en gemensam värdekedja. Med ett snabbt bredband ökar de lokala företagens möjligheter att växa, konkurrera och idka handel på en större marknad. Med ett snabbt bredband ökar tillväxten i hela Värmlands län.

Del 1

Kommuner: Eda, Torsby, Hagfors, Forshaga och Karlstad
Projektperiod: 4 september 2015 – 31 december 2019
Budget: cirka 61 miljoner kronor

Genom att bygga fiber till planerade orter kommer vi att öka möjligheten för cirka 483 företag att få tillgång till snabbt bredband.

Del 2

Kommuner: Eda, Torsby, Hagfors, Forshaga, Sunne, Munkfors och Arvika
Projektperiod: 29 februari 2016 - 29 juni 2020
Budget: cirka 47 miljoner kronor

Genom att bygga fiber till planerade orter kommer vi att öka möjligheten för 534 företag att få tillgång till snabbt bredband.

Del 3

Kommuner: Eda, Torsby, Hagfors, Forshaga, Munkfors, Arvika, Karlstad och Hammarö
Projektperiod: 1 juni 2017 - 30 september 2020
Budget: cirka 88 miljoner kronor

Genom att bygga fiber till planerade orter kommer vi att öka möjligheten för 1073 företag att få tillgång till snabbt bredband.

EU-logga, text: Europeiska unionen - Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?