Till startsidan
Start /Smittskydd /Hygien i förskolan

Hygien i förskolan

Barn i förskoleåldern är oftare sjuka i smittsamma sjukdomar än hemmavarande barn. Genom att säkra bra hygienrutiner på förskolan kan vi minska risken för smittspridning.

Infektionssjukdomar är en naturlig del av småbarnsåren. Spridning av infektioner i småbarnsgrupper går inte helt att undvika men genom kunskap och bra hygienrutiner går det att minska smittspridningen. Minskad smittspridning leder till färre infektioner och i många fall till lägre sjukfrånvaro både bland barn och bland personal. Risken minskar också för onödig antibiotikaanvändning och därmed ökad risk för antibiotikaresistens.

Hygien i förskolan, HYFS, är ett samarbete mellan Smittskydd Värmland, barnhälsovården och förskolorna i Värmland.

Hygien i förskolan, HYFS, är ett systematiskt sätt att arbeta med hygienfrågor genom utsedda hygienombud. Hygienombudet ska tillsammans med rektor driva det förebyggande hygienarbetet, bland annat genom att regelbundet genomföra hygienrond, arbeta med förbättringar, utbilda kollegor och diskutera hygienfrågor på arbetsplatsen.

Hygienråd i förskolan - checklista för egenkontroll Pdf, 214 kB.

Sjukdomar

Blodsmitta

Tvätta tvätta liten hand

Tvätta tvätta liten hand (pdf) Pdf, 191 kB.

(Melodi: Blinka lilla stjärna)

Tvätta tvätta liten hand
Bort med smuts och bort med sand
Mellan, i och ovanpå
Gnugga tummen, båda två
Tvätta, tvätta liten hand
Bort med smuts och bort med sand

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?