Till startsidan
Till startsidan
Start / Samverkan, avtal och vårdval / Folkhälsa / Livsvillkor och levnadsvanor / Psykisk hälsa / Regionalt utvecklingsarbete Stigma / Utskick om att söka hjälp och stöd går till alla i Hagfors

Utskick om att söka hjälp och stöd går till alla i Hagfors

Region Värmland och Hagfors kommun samverkar för att få fler män att söka hjälp och gör ett utskick till alla hushåll i Hagfors. Det ska i förlängningen minska risken för självmord hos män.

Broschyr med texten Vi finns för dig som bor i Hagfors kommun och informationsblad med texten Vänta inte med att söka hjälp

Under julveckan får drygt 6 000 hushåll i Hagfors en broschyr och ett informationsblad i brevlådan. Utskicket är ett samarbete mellan Hagfors kommun och Region Värmland för att visa män var de kan få stöd och hjälp.

I Värmland är det varje år ett 40-tal personer som tar sitt liv. Cirka 75 procent är män. Även sett till hela Sverige är det fler män än kvinnor som tar sitt liv. Fakta är också att pojkar och män söker hjälp och vård i mindre utsträckning än vad flickor och kvinnor gör – både för fysiska och psykiska symtom.

Normer och förställningar om hur en man ska vara kan leda till att män drar sig för att söka hjälp och stöd. Att inte söka hjälp vid psykisk ohälsa kan bidra till ökad risk för självmord.

Broschyr och informationsblad

För att få fler män att söka hjälp samarbetar nu Region Värmland och Hagfors kommun. Alla drygt 6 000 hushåll i Hagfors kommun får under julveckan 2023 broschyren ”Vi finns för dig som bor i Hagfors kommun” och informationsbladet ”Vänta inte med att söka hjälp”.

Broschyren innehåller information från både kommunen och regionen om var man kan söka hjälp och vård vid fysiska eller psykiska symtom. Det handlar om vård och stöd via kommun och region men också om hjälp via stödlinjer.

Informationsbladet berättar om vikten av att söka hjälp när en mår psykiskt dåligt. I bladet finns citat från flera män som sökt och fått hjälp på olika sätt. Ett av citaten säger: ”Att söka hjälp var svårt, men jag är glad att jag hittade modet. Det är troligtvis det bästa steg jag någonsin tagit.”

Satsning i Dalarna

En liknande satsning gjordes i Vansbro i Dalarna för ett år sedan. Det ledde till att fler män sökte och fick hjälp inom både kommun och region. Satsningar på suicidprevention i Vansbro (regiondalarna.se)

Våga fråga

Det är också viktigt att personer som har någon i sin närhet som kanske inte mår bra vågar fråga om hur hen mår och också lyssnar på svaret. Att samtala är bra och kan bidra till att personen ser en lösning eller söker hjälp. Det är viktigt att våga bryta tystnaden och stigmat kring suicid och visa på det stöd som finns.

Utskicket i Hagfors ingår i Regionalt utvecklingsarbete Stigma.

Här finns materialet

Broschyren

Informationsbladet

Så söker du vård och stöd

Så söker du vård i Värmland (1177.se)

Söka vård för psykiska besvär (1177.se)

Råd och stöd på mejl, chatt och telefon (1177.se)

Stöd och omsorg i Hagfors kommun (hagfors.se)

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats