Till startsidan
Till startsidan

Kommunikationsmaterial

Här hittar du kommunikationsmaterial för behandlings- och samtalsmottagningen: informationsblad, affischer och bildspel samt frågor och svar.

Frågor och svar om Behandlings- och samtalsmottagningen

  • Du som är eller tidigare varit utsatt för våld i nära relation i någon form och som har psykisk ohälsa på grund av våldet. Det kan handla om krisreaktioner, oro, ångest, depression eller posttraumatiskt stressyndrom (PTSD).
  • Du som är 18 år eller äldre. Även du som är skyddsplacerad är välkommen.
  • Du är välkommen oavsett kön, könsidentitet, sexuell läggning, språk och funktionsförmåga.

  • Vi ger psykologisk behandling och samtalsstöd i olika former.
  • Vi som jobbar här är kuratorer, psykologer, psykoterapeuter och vårdadministratör.
  • Kontakten inleds med ett första samtal där vi kartlägger dina behov och förutsättningar. Därefter gör vi en bedömning av vilken vård du behöver och vem som bäst kan utföra den.
  • Du kan ha en pågående vårdkontakt inom en annan del av hälso- och sjukvården. Då kan vi behöva göra en gemensam bedömning och planering av din vård.

Du når oss på telefonnummer 010-831 80 00 dagtid vardagar, eller genom ett kontaktformulär på 1177.se.

Det finns möjlighet att ringa och rådfråga anonymt.

Vid den första kontakten får du uppge hur du vill bli kontaktad framöver. Vi skickar aldrig kallelser till din hemadress. Inleds en samtalskontakt måste vi dokumentera enligt hälso- och sjukvårdslagen. Du får mer information vid bokningstillfället.

Det är kostnadsfritt.

Om hemmaboende barn under 18 år är berörda av tidigare eller pågående våld finns en skyldighet att kontakt socialtjänsten i din hemkommun.

Mottagningen vänder sig till vuxna över 18 år. Mer information om liknande verksamheter för barn och unga finns på 1177.se.

Om du befinner dig i en akut, livshotande situation ska du ringa 112. Utöver det har socialtjänsten i din kommun ansvaret att skydda och stödja våldsutsatta vuxna och barn. Det kan exemelvis handla om samtalsstöd, ekonomiska hjälp, stöd under rättsprocessen eller hjälp att komma ifrån den som utövar våldet.

Nej, inte i dagsläget.

Affischer om mottagningen

Två affischvarianter om mottagningen att ladda ner och sätta upp på lämpliga platser.

Ladda ner verison 1 för utskrift (pdf) Pdf, 5 MB.

Ladda ner verison 2 för utskrift (pdf) Pdf, 2 MB.

Informationsblad om mottagningen

Dubbelsidigt informationsblad som kortfattat beskriver mottagningen.

Ladda ner informationsbladet för utskrift (pdf) Pdf, 375 kB.


Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats