Till startsidan
Till startsidan

Designförmåga

Designförmåga är organisationens förmåga att använda sig av design i ett utvecklingsarbete. Lisa Malmberg, tjänsteutvecklare på Region Sörmland, har forskat på mötet mellan offentlig sektor och design.

Förmågan utgörs dels av organisationens medvetenhet om design, den förståelse som finns för hur design kan bidra och hur lärande sker i organisationen. Det handlar också om tillgång till olika former av designresurser och förutsättningar som stödjer praktiskt arbete med design.

Designförmåga

Lisa Malmberg, tjänsteutvecklare på Region Sörmland, har forskat på mötet mellan offentlig sektor och design. I filmen berättar hon om designförmåga och hur den kan utvecklas i en organisation.

Designförmåga fördjupning

I den här filmen fördjupar Lisa Malmberg sitt resonemang om att bygga designförmåga och designkapacitet i organisationen. Hon berättar om på vilket sätt medvetenheten och förståelsen för design hänger ihop med möjliggörande strukturer för utvecklingen av organisationens designförmåga.

Filmen fortsätter att visa vad de möjliggörande strukturerna kan handla om och hur det aktivt går att jobba med i organisationens transformativa lärande för att utveckla dem.

Reflektionsfrågor kring er designförmåga

  • Hur ser medvetenheten om design ut i vår verksamhet?
  • Vilka designresurser har vi tillgång till?
  • På vilka sätt möjliggör eller hindrar våra nuvarande strukturer att arbeta med designdriven utveckling?
  • Vilken fas av det organisatoriska lärandet kopplat till design befinner vi oss i?
  • Vad kan vi göra för att utveckla vår designförmåga?

Visuellt underlag för att dokumentera reflektionen samt frågorna vem kan göra?, vad gör vi nu? och vad behövs? (pdf). Pdf, 97 kB.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats