Till startsidan

Jag vill veta mer!

Här finns fördjupningsmaterial för dig som vill lära mer om tjänster, design eller de behov som finns i den transformation av offentlig sektor som redan pågår och kommer att påverka utvecklingen en lång tid framöver.

Detta är tips från personerna vi engagerat i filmerna här under rubriken "Att bygga designförmåga".

Litteratur

Colander, D. & Kupers, R. (2014). Complexity and the Art of Public Policy: Solving Society´s Problems from the Bottom Up. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Cottam, H. (2018). Radical Help - How we can remake the relationships between us an revolutionise the welfare state. Virago Press.

Fransson, M. & Quist, J. (2018). Fri som en fågel: en studie av återprofessionalisering inom Försäkringskassan. Karlstad: Karlstads Universitet.

Holmlid, S. & Wetter-Edman, K. (2021). Tjänstedesign - principer och praktiker. Studentlitteratur.

Palmberg Broryd, K. (2021). Komplexitet. Volante.

Quist, J. & Fransson, M. (2014). Tjänstelogik för offentlig förvaltning – en bok för förnyelsebyråkrater. Stockholm: Liber.

Wikberg Nilsson, Å. & Eriksson, Y. (2022). Gendered design thinking. CRC Press.

Artiklar med mera

Bason, C., & Austin, R.D. (2021). Design in the public sector: Toward a human centred model och public governance. Public Management Review, 1-31.

Bushe, G, R. & Marshak, R, J. (2016). The Dialogic Mindset: Leading Emergent Change in a Complex World. Organization Development Journal, 34(1), pp.37-61.

Hutchins, G. & Long, K. (2020). A Guide to Generative Leadership in Practice. Future Fit Leadership Academy.

Malmberg, L. (2017). Building design capability in the public sector: Expanding

the horizons of development. Linköping Studies in Science and Technology. Dissertation No.1813. Linköping: Linköping University Electronic Press.

Vink, J., Wetter-Edman, K. & Koskela-Huotari, K. (2021). Designerly Approaches for Catalyzing Change in Social Systems: A Social Struktures Approach. The Journal of Design, Economics, and Innovation. (2), pp.242-261.

Wikberg Nilsson, Å. & Jahnke, M. (2018). Tactics for norm-creative innovation.
She-Ji: The Journal of Design, Economics, and Innovation, 4(4): 375–391.

Annat

Alves Silva, M., Ehrnberger, K., Jahnke, M. and Wikberg Nilsson, Å. 2016. NOVA—Tools and Methods for Norm-creative Innovation. Stockholm: Vinnova.
vinnova.se/m/med-nova-i-hand

ExperioLab – ett möte mellan vård och design
experiolab.se

Innovationsguiden (SKR)
innovationsguiden.se

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?