Problem med Cosmic Link – omedelbar övergång till reservrutiner

Ett flertal kommuner rapporterar att de har problem med Cosmic Link. Det gör att hälso- och sjukvården inom både regionen och kommuner måste gå över på reservrutiner för Cosmic Link.

Mer information
Till startsidan
Till startsidan

Jag vill veta mer!

Här finns fördjupningsmaterial för dig som vill lära mer om tjänster, design eller de behov som finns i den transformation av offentlig sektor som redan pågår och kommer att påverka utvecklingen en lång tid framöver.

Detta är tips från personerna vi engagerat i filmerna här under rubriken "Att bygga designförmåga".

Litteratur

Colander, D. & Kupers, R. (2014). Complexity and the Art of Public Policy: Solving Society´s Problems from the Bottom Up. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Cottam, H. (2018). Radical Help - How we can remake the relationships between us an revolutionise the welfare state. Virago Press.

Fransson, M. & Quist, J. (2018). Fri som en fågel: en studie av återprofessionalisering inom Försäkringskassan. Karlstad: Karlstads Universitet.

Holmlid, S. & Wetter-Edman, K. (2021). Tjänstedesign - principer och praktiker. Studentlitteratur.

Palmberg Broryd, K. (2021). Komplexitet. Volante.

Quist, J. & Fransson, M. (2014). Tjänstelogik för offentlig förvaltning – en bok för förnyelsebyråkrater. Stockholm: Liber.

Wikberg Nilsson, Å. & Eriksson, Y. (2022). Gendered design thinking. CRC Press.

Artiklar med mera

Bason, C., & Austin, R.D. (2021). Design in the public sector: Toward a human centred model och public governance. Public Management Review, 1-31.

Bushe, G, R. & Marshak, R, J. (2016). The Dialogic Mindset: Leading Emergent Change in a Complex World. Organization Development Journal, 34(1), pp.37-61.

Hutchins, G. & Long, K. (2020). A Guide to Generative Leadership in Practice. Future Fit Leadership Academy.

Malmberg, L. (2017). Building design capability in the public sector: Expanding

the horizons of development. Linköping Studies in Science and Technology. Dissertation No.1813. Linköping: Linköping University Electronic Press.

Vink, J., Wetter-Edman, K. & Koskela-Huotari, K. (2021). Designerly Approaches for Catalyzing Change in Social Systems: A Social Struktures Approach. The Journal of Design, Economics, and Innovation. (2), pp.242-261.

Wikberg Nilsson, Å. & Jahnke, M. (2018). Tactics for norm-creative innovation.
She-Ji: The Journal of Design, Economics, and Innovation, 4(4): 375–391.

Annat

Alves Silva, M., Ehrnberger, K., Jahnke, M. and Wikberg Nilsson, Å. 2016. NOVA—Tools and Methods for Norm-creative Innovation. Stockholm: Vinnova.
vinnova.se/m/med-nova-i-hand

ExperioLab – ett möte mellan vård och design
experiolab.se

Innovationsguiden (SKR)
innovationsguiden.se

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats