Till startsidan

Designprinciper

Stefan Holmlid, professor i design vid Linköpings universitet, berättar om några designprinciper och relationen mellan design och tjänst.

Design x tjänst

De flesta människor föredrar produkter som är anpassade till sitt ändamål, som är välgjorda och ger en bra känsla. Vi retar oss på vingliga och lösa detaljer och när produkten inte riktigt funkar. Det första är god design och det andra är dålig design. Vi kommer inte undan design oavsett om vi är medarbetare, kunder inom offentlig sektor, privat näringsliv eller i civilsamhället. Det behövs en medveten design för att göra god design.

I den här filmen förklarar Stefan Holmlid perspektiven design av tjänster, design för tjänster och design i tjänstesystem. Tre perspektiv och tre olika förhållningssätt till utvecklingsprocessen som kommer att behöva involvera olika personer. Han berör även de förutsättningar som är viktiga för designarbete, så som designresurser i form av designers, olika professioner och invånare samt de resurser som möjliggör ett bra designarbete så som kompetens, organisering, ledning och styrning med mera.

Involvering som princip

Stefan Holmlid berättar om involvering som en central designprincip.

I filmen ger han en teoretisk grund och praktiska exempel på hur involvering kan ske för att få förståelse för olika perspektiv och upplevelser samt vilka organisatoriska eller strukturella förutsättningar som behövs för att stödja involvering.

Visualisera och prototypa som principer

I filmen berättar Stefan Holmlid om designprinciperna visualisera och prototypa. Visualiseringar kan vara ett bra stöd i en utvecklingsprocess för att skapa gemensam förståelse och samsyn kring insikter och utmaningar.

Han tar även upp olika syften med prototypande tidigt i processen, som en del av att utforska och förstå. Längre fram i processen kan prototypande ta fram, testa och förfina idéer. Det kan också vara en del av att utvärdera lösningar.

Reflektionsfrågor kring designprinciperna

  • På vilka sätt involverar vi idag de som berörs av en fråga, en utmaning eller en förändring?
  • Vem formulerar problemet eller en utmaning hos oss idag?
  • Hur synliggör vi idag om det finns olika perspektiv på ett problem eller en utmaning ?
  • Hur synliggör vi idag det vi lär oss?
  • Hur testar vi tankar, idéer eller tänkbara lösningar idag?

Visuellt underlag kring Involvera, Visualisera och Prototypa eller Testa (pdf). Pdf, 85 kB.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?