Till startsidan

Normmedveten design

Design är förmågan att skapa och forma vår (arbets- och livs-) miljö på sätt som tjänar våra behov och skapar värde.

Åsa Wikberg-Nilsson, professor i design vid Luleå tekniska universitet,
undervisar och forskar om designmetodik och designprocesser. Hon har ett stort intresse för normkreativa innovationsmetoder, socialt hållbar design och användarcentrerade designmetoder.

I filmen nedan ger Åsa en kort introduktion till normmedveten design, vad det kan vara och varför det är viktigt.

Reflektionsfrågor kring normmedvetenhet

  • Vilka individer eller grupper (invånare/brukare/kunder) gynnas och missgynnas av den verksamhet vi har hos oss?
    - Hur tar det sig uttryck?
    - Vad har vi för strategier att hantera det?
  • Vilka individer eller grupper (medarbetare) gynnas och missgynnas av den verksamhet vi har hos oss?

- Hur tar det sig uttryck?
- Vad har vi för strategier att hantera det?

  • Se fler frågor i underlaget nedan.

Visuellt underlag för att dokumentera refletionen samt mer om möjlighetsutrymme och kring frågorna: Vem kan göra?, Vad gör vi nu? och Vad behövs? (pdf) Pdf, 274 kB.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?