Till startsidan

Blanketter för remisser

Här finner du olika typer av remissblanketter som används för komma i kontakt med oss.

Remisser skickas via Cosmic eller post

Cosmic-användare skickar remiss till hjälpmedelsservice via e-remiss (undantag peruk). Övriga använder remissblankett som skickas in via post, se information nedan. Postadress finns i respektive blankett.

Använd remissmall utifrån det hjälpmedel som efterfrågas. Remissen ska inte riktas till specifik remissmottagare.

Bidrag för hårersättning

Blanketten för förskrivning av bidrag för hårersättning skrivs ut och skickas via post eller fax. Postadress finns i respektive blankett.

Blanketter

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats

Till toppen