Till startsidan
Till startsidan

10.4 Rengöring och transport av medicintekniska produkter (hjälpmedel)

Till smittförande gods räknas medicintekniska produkter som används av personer med diarréer, blodsmitta och/eller multiresistenta bakterier.

Nedanstående länk går till Smittskydd Värmland och gäller för vård i hemmet.
Här finns:

  • Rengöring och desinfektion
  • Rengöring och desinfektion vid misstänkt/känd smitta

Länk till Rengöring och transport av medicintekniska produkter (hjälpmedel)

Denna länk uppgraderas regelbundet av Smittskydd Värmland. Den ersätter tidigare Riktlinje för vårdhygien inom kommunal vård och omsorg Värmland, där det under respektive smitta fanns förklarat vilken rengöring som var aktuell.

Vid transport av hjälpmedel

  • Följ basala hygienrutiner.
  • Torka bort eventuellt synligt blod och annan smuts från kroppsvätskor med alkoholbaserta desinfektionsmedel med tensid före transport.
  • Placera hygienhjälpmedel och hjälpmedel som varit i kontakt med kroppsvätskor i svart sopsäck eller blå beroende på storlek på hjälpmedlet.
  • Kasta alltid använd skyddsutrustning på hämtstället om inte annat angivits.

Obs Hämtning av hjälpmedel med känd smitta

Hjälpmedlet får inte lämna personens bostad innan det omhändertagits. Där det finns personal hos kund ska personalen rengöra hjälpmedlen innan hämtning enligt ovan rutin från Smittskydd Värmland.

  • Följ basala hygienrutiner
  • Ta på engångsskoskydd, engångshandskar, tag på engångsförkläde i plast
  • Desinfektera hjälpmedlet med alkoholbaserat desinfektionsmedel med tensid.
  • Placera hjälpmedlet i en svart eller blå plastsäck innan det läggs in i bilen oavsett om det varit i kontakt med kroppsvätskor.

Alla fordon som används för transporter och service av hjälpmedel eller används vid hembesök ska vara utrustade med en hygienväska. Viktigt med regelbunden rengöring av fordon invändigt.

Innehåll i hygienväska

Skriv tabellbeskrivning här

Antal

Artikel

1 st

Rutin Rengärning av medicintekniska produkter (hjälpmedel)

1 förp

Förkläde, engångs

1 rulle

Svart plastsäck

2 st

Blåa plastsäckar

1 st

Alkoholbaserat desinfektionsmedel med tensid

1 st

Handdesinfektionsmedel

2 förp

Engångsskoskydd

1 förp

Engångshandskar M

1 förp

Engångshandskar L

1 st

Rengöringsmedel och torkdukar

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats