Till startsidan

5.1 Allmänt

Personer med funktionsnedsättning ska beredas möjlighet till ett jämlikt och aktivt deltagande i samhällslivet. Hjälpmedel för det dagliga livet är ett av flera viktiga medel för att möjliggöra delaktighet.

Hjälpmedel är en del i vård och behandling och kan inte frikopplas från andra vård- och behandlingsinsatser. Det finns ingen lag eller annan författning som fastställer vilka produkter som är hjälpmedel. Varje sjukvårdshuvudman fastställer vilka produkter hälso- och sjukvården tillhandahåller som personliga hjälpmedel.

Hjälpmedelsnämnden i Värmland beslutar vilka produkter som kan erbjudas inom sitt ansvarsområde, detta finns beskrivet i riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel per produktgrupp där förskrivare, målgrupp, kriterier och mål med hjälpmedlet framgår.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?