Till startsidan
Till startsidan

6.6 Asylsökande m.fl.

Hjälpmedel för asylsökande

I Lag (2008:344) om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl. finns bestämmelser om regionens skyldigheter att, utöver vad som följer av Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) , erbjuda hälso- och sjukvård till asylsökande och andra utlänningar, inklusive hjälpmedel. Lagen gäller endast asylsökande som är inskrivna på Migrationsverket.

LMA-kort

LMA betyder lagen om mottagande av asylsökande. LMA-kortet är ett bevis på att en person är asylsökande. I väntan på att den asylsökande får sitt LMA-kort gäller dennes skriftliga kvitto på asylansökan. Kvittot är giltigt i 30 dagar. Under fotot på LMA-kortet finns ett 8-siffrigt nummer, detta är personens LMA-nummer, även kallat dossiernummer av Migrationsverket. Den asylsökandes LMA-nummer ska alltid finnas med i RuNaR, i journalen, på remisser och andra förekommande underlag. Siffran efter snedstrecket på kortet visar endast antalet LMA-kort personen haft och behöver ej anges.

Asylsökande kan välja att bo i något av Migrationsverkets anläggningsboenden (ABO) eller i eget boende (EBO) hos t.ex. släktningar.

Rätten till vård

Asylsökande barn/ungdomar under 18 år har samma rättigheter till hälso- och sjukvård som övriga barn/ungdomar; inklusive hjälpmedel och läkemedel.
Asylsökande vuxna har rätt till akut och nödvändig vård som inte kan anstå, enligt vårdpersonalens bedömning. Detta inkluderar nödvändiga hjälpmedel.

Socialstyrelsens dokument gällande vård som inte kan anstå 

Folkbokförda före detta asylsökande har samma rättigheter till vård som övriga folkbokförda i Värmland. Detta gäller även om personen bor kvar i Migrationsverkets boende.

Personer utan nödvändiga tillstånd har samma rätt till hälso- och sjukvård som asylsökande.

Regionens ansvar

Hjälpmedel till asylsökande med avancerad hemsjukvård (sjukvård som ersätter sjukhusvård, benämns ibland "medicinskt omfattande hemsjukvård") faller inom regionens ansvarsområde. Innan asylsökande med fortsatt stort vårdbehov skrivs ut från sjukhuset ska en samordnad individuell plan (SIP) utformas enligt rutin.

Därefter skrivs avtal mellan berörd kommun och Region Värmland för de vårdinsatser som kommunen skall utföra för regionens räkning. Vårdinsatserna, inkluderat hjälpmedel och utprovning av dessa, faktureras sedan regionen.

Patientens namn, boendeadress och LMA-nummer ska finnas angivet i fakturan, liksom specifikation av åtgärder och datum.

Kommunens ansvar

Kommunen har kostnadsansvar och ansvarar för förskrivning av enklare hjälpmedel i förekommande fall t.ex. betastöd, badkarsbräda och toaförhöjning.

För mer avancerade hjälpmedel med ID märkning, såsom rollator, rullstol, personlyft och säng, ansvarar kommunen för förskrivning och fakturerar Asyl- och Flyktinghälsa för hyra. Det åligger Asyl- och Flyktinghälsa att kontrollera om den asylsökande är fortsatt asylsökande och därefter meddela kommunen om så inte är fallet.

Hyreskostnad för hjälpmedel till asylsökande framgår av blankett "Hyra av hjälpmedel till extern vårdgivare/företag/myndighet" Word, 22 kB.och kan användas som underlag till fakturering. 
Fakturering sker månadsvis till Asyl- och Flyktinghälsa.

Fakturaadress

Ekonomiservice
Beställar ID 2310101
Region Värmland
Box 5081
650 05 Karlstad

För kontakt med Asyl- och flyktinghälsa

Kontakter med Migrationsverket

Mejladress: gb-orebro-mottagningsteamet@migrationsverket.se

Telefonnummer

Migrationsverket i Örebro: 010-485 29 43

Migrationsverket nationellt: 0771-23 52 35


Begreppsförklaringar

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats