Till startsidan

Kontakt barnhjälpmedelscentralen (upp till 18 år)

Barnhjälpmedelscentralen är lokaliserad i samma hus som barn- och ungdomshabiliteringen som finns inom Centralsjukhusets område.

Här finns 2 barnhjälpmedelskonsulenter som har i uppdrag att via konsultation och rådgivning samt genom olika stödfunktioner vara ett stöd till förskrivare inom alla barnverksamheterna i Värmland.
De arbetar med alla produktområden, men har delat upp ansvaret mellan sig.

Här jobbar också två tekniker och en rehabiliteringsingenjör som ansvarar för att utföra service, anpassningar och specialanpassningar.

Barnhjälpmedelscentralen har också ansvar för beställningar och leverans av barnhjälpmedel, samt hjälpmedelsförrådet som tillhör barn- och ungdomshabiliteringen.

Ansvarsområden

Karin

Gå, stå, sitta, hygien med mera

Anna-Carin

Kognition, kommunikation och omgivningskontroll

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats